به كوچه‎اى در محله‎ى ”نظام‎آباد“ قدم مي‎گذارم، كوچه‎اى كه قلب من آن را ”از محله‎هاى كودكي‎ام دزديده است“. با كمى ترديد و زهر ترسى پنهان از كارى ناكرده! كوچه‎اى نه چندان پهن، اما دراز با پس كوچه‎هاى بن بست و خانه‎هايى كه وقتى از محله‎هاى مركزى شهر به آن‎جا بروى، تو سرى خورده و كوتاه‎تر جلوه مي‎كند. تك و توك ساختمان‎هاى نوساز در بافت كهنه و فرسوده آن توى ذوق‎ات مي‎زند. در همين محله بود كه از دوچرخه‎سوارى ـ وقتى ١٢ ساله بودم ـ منع‎ ‎ شدم، آن هم توسط همسايه‎هايى كه مراقبت از همه‎ى دختران محله را ”حق مسلم“ خود مي‎پنداشتند....

حکومت براى توجيه کارکرد مثبت تفکيک جنسيتى در حوزه‌ى عمومى در ابتدا به اجراى آن در محيط‌هاى آموزشى و ادارى رو آورد و توانست بدين وسيله اين مساله را در سطح جامعه بسط و گسترش بدهد. در زمان حال که اين قوانين در دانشگاه‌ها به شيوه‌اى مسخ شده در حال اجرا هستند، و در سطح جامعه نيز ديگر کمتر محل اعرابى دارند، حاکميت براى بازگشت به گذشته يا به طور حداقلى براى حفظ اين وضع و جلوگيرى از ادامه‌دار شدن پروسه‌ى عبور جامعه از قوانين حکومتى سعى در اجراى اين قوانين به طور کامل دارد .

کانون اصلى تحقيق سازمان بهداشت جهانى، خشونت عليه زنان توسط همسر يا همزيست بوده و شامل خشونت فيزيکى يا جنسى، آزارهاى روانى و رفتار کنترل کننده توسط همزيست فعلى يا قبلى زنان چه در گذشته زنان و چه در زندگى فعلی‌شان است. اين گزارش بيش از همه به خشونت فيزيکى و جنسى عليه زنان بخصوص زمانى که اثرات سوء بر سلامت آنان داشته باشد، پرداخته است. نتيجه تحقيقات نشان داده که خشونت عليه زنان توسط همزيست مردشان در تمام کشورهاى مورد مطالعه به‌طور گسترده‌اى وجود دارد.

برگرفته از: روزنامه شرق 14 فروردین 1385
خلاصه مقاله ۱- در حال حاضر مى توان چهار طيف را ميان فعالان جنبش زنان در مورد تغيير قوانين بازشناخت كه نسبت هر يك با ديگرى از طرز برخورد آنها با فقه مشخص مى شود.
۲- هرچند نمايندگان زن مجلس توانستند اصلاحاتى كوچك در قوانين مربوط به ازدواج و حضانت ايجاد كنند، اما تلاش هاى آنها براى تغيير قوانين مربوط به تابعيت، اعزام دختران مجرد دانشجو به خارج از كشور، اعطاى حق طلاق به زنان و از همه مهمتر پيوستن ايران به كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان با مخالفت ابراز شده، نااميدى زيادى را از كاركرد استراتژى برداشت هاى نوين از شريعت ميان فعالان زن ايجاد كرد.

امروز من به عنوان يك زن و يك مادر بعد از ساليان متمادى كه ٨ مارس را جشن گرفته و گرامى داشته است، ميگويم من عاشقم، عاشق دوستى و بيشتر از هر چيز، صلح و امنيت پايدار براى كشور خود
«» مصاحبه با خانم رؤيا طلوعی
از چهره های فعال در جنبش زنان و حقوق بشر
به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن


«» مصاحبه با خانم شيوا نظر آهاری
به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن


«» گزارش ها و عکس هایی از حمله نیروهای انتظامی و لباس شخصی
به مراسم ۸ مارس در پارک دانشجو


«» امروز زن ديگرى هستم

«» نگاهی به مشارکت سياسی زنان جهان در سال 2005 ميلادی

«» ۲۰۰ميليون زن "ناپديد شده"

«» پيام کوفی عنان دبير کل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی حذف خشونت عليه زنان

«» گزارش آسيب شناسانه مرکز پژوهش های مجلس و گفتمان "برابر حقوقی زن و مرد"

«» گزارشی از شانزدهمين کنفرانس بین المللی بنیاد پژوهش های زنان ایران
جایگاه زن ایرانی در بیست و پنج سال گذشته


«» آيا "نه مادر"ها خطري براي جامعه محسوب مي شوند؟

«» برای رسيدن به هدف دشمن تراشی نمی کنم!

«» عملکرد سازمان بهزيستی در حل معضل زنان خيابانی
علت هايی که ناديده گرفته می شوند ؛ معلول هايی که رو به افزايش اند !


«» زن ایرانی؛ و نظریه های فمنیستی

«» سوژه در فلسفه غرب، هميشه مرد بوده است!

«» مبارزه زنان ادامه دارد!

«» روز جهانی زن

«» زنان ٧٠ سال، برای حق رأی مبارزه كرده‌اند

«» زنان و انقلاب بهمن

«» حقوق زنان در هند مبارزه تا ابد ادامه دارد

«» تبعيض‌ جنسيتی‌ مولد نارضايتيی جنسيتی‌

«» نظرخواهی پيرامون حضور زنان در تشکلهای سياسی
نود و چهارمين زادروز بانوی کهنسال
هشت مارس بر زنان ايران خجسته باد!


«» دستاورد جنبش زنان ايران: برابري جنسيتي به‌‌نفع هر دو جنس

«» دستيابى به برابرى جنسيتى، توسعه و صلح

«» ٨ مارس روز جهانی زن و مبارزه زنان برای برابری، صلح و آزادی

«» زن

«» جنبش زنان و جنبش رفراندوم

«» تساوی جنسیتی باید در تمام اصول قانون اساسی در نظر گرفته شود!

«» فمینیسم ایرانی هم تئوری دارد و هم عمل

«» جنبش اجتماعی زنان در بوته نقد

«» کارگران زن و فعاليتهای اتحاديه ای

«» به استقبال نود و چهارمين زادروز بانوی کهنسال هشت مارس برويم!

«» با زنان درباره خشونت عليه زنان در ايران
بخوانيد قانون، ببينيد خشونت


«» من از خيلی چيزها می ترسم، باور كنيد!

«» زنان ایران؛ چراغی در دست، چراغی در راه

«» فمینیست ها نمی خواهند یک توده همسان و همفکر باشند!

«» شکایت به سازمان ملل متحد یکی از راه های حذف خشونت علیه زنان

«» وضعیت دختران و زنان جوان در مراکز آموزشی متوسطه و عالی

«» بلای جان زنان عراقی

«» به مناسبت روز جهاني منع خشونت عليه زنان
تصور يک دنيای بدون خشونت برای کدام زن؟


«» اطلاعیه گروه کار زنان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
به مناسبت ٢٥ نوامبر روز جهانی حذف خشونت علیه زنان


«» پیام کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی حذف خشونت علیه زنان

«» ۲۵ نوامبر، روز جهانی حذف خشونت عليه زنان