اعدامهای سیاسی – عقیدتی ممنوع!

به موجب اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاقهای بین المللی آن, اعدام افراد به دلیل عقیده شان ممنوع است؛ اما متاسفانه دولت عربستان سعودی شماری از شهروندانش را، بنا به دلایل عقیدتی اعدام کرده است. اینان دگر اندیشانی را دربرمی گرفته اند که در زمینه های اعتقادی و سیاسی با اندیشه ی رسمی حاکم برآن کشور مخالفت کرده بودند؛ و ازآ نجا که اعدام، مجازاتی شناخته شده در نظام قضایی آن کشور است،  بازهم دولت عربستان اشّد مجازات را نسبت به مخالفانش اجرا کرد .

از سوی دیگر، شماری ازکسانی نیز که اعتراض خود را در سایه ی سکوت نیروهایی که وطیفه دارنداز اماکن دیپلماتیک کشورهای دیگر در ایران محافظت کنند، با انجام دادن اقداماتی خشونت آمیز، چون اشغال و آتش زدن سفارت عربستان و کنسولگری ان کشور در مشهد، اعلام کرده اند که  بی تردید مرتکب اقدامی خلاف مقررات بین المللی شده اند .

ما، کنشگران کارزار لغوگام به گام اعدام ( لگام)، اعتراضمان را نسبت به صدور و اجرای اینگونه احکام و همچنین هرگونه رفتار خشونت آمیزاعلام می کنیم، و ضمن محکومی کردن اعدام شیخ نمرباقر النمر و دیگر محکومان به اعدام در عربستان، اقدام کسانی را که، با نقض قوانین بین المللی ، به این گونه اقدامهای ناروا در ایران دست زده اند نیز، محکوم می کنیم و بار دیگر یاد آور می شویم که رعایت قوانین بین المللی به بسط و گسترش صلح برسراسرجهان مدد می رساند.

ما ضمن تأکید بر تعهدات دولتها نسبت به رعایت مفاد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاقین بین المللی آن، از همه ی دولت ها می خواهیم به تعهدات خود در زمینه ی حقوق بشر عمل کنند، و از جمله ازاعدام مخالفان خودداری ورزند و از حمله اماکن مقیم کشور خارجیان مقیم کشور خود که به موجب مقررات بین المللی ، خاک کشوردیگر محسوب می شود، جلوگیری کنند.

 

کنشگران کارزار لغو گام به گام اعدام (لگام)

17/10/1394

 

افزودن نظر جدید