میزگرد تحلیل و بررسی انتخابات اسفند ماه ۱۳۹۴

 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

پیشنهاد می کنم این برنامه را که می تواند خیلی هم مفید باشد از پالتاک هم پخش کنید.