ترور و کشتار مردود و محکوم است

در پی حادثه خونین سیستان و بلوچستان ،محمد صدیق کبودوند ریس زندانی این سازمان با صدور بیانیه ای و ارسال آن به بیرون زندان اقدامات خشونت آمیز را غیر قابل قبول ،مبادرت به انجام اعمال تروریستی را غیر قابل توجیه و مردود و کشتار انسانها را به مثابه اعمالی غیر انسانی محکوم قلمداد و اعلام نمود.

متن بیانیه به قرار ذیل است:

منابع رسمی و دولتی اعلام کرده اند روز یکشنبه 26 مهر ماه در جریان حادثه ای خونین در شهر سرباز در جنوب سیستان و بلوچستان در شرق ایران حدود 100 نفر کشته یا زخمی شده اند .گفته می شود فرد یا افرادی با بستن مواد منفجره بر خود وارد یک جلسه نظامی شده و خود را منفجر کرده اند که در نتیجه این اقدام انتحاری ده ها نفر از جمله چند مقام ارشد نظامی و تعدادی از فرمانهان محلی سپاه پاسداران و افراد و سران قبایل بلوچ وابسته به دولت به قتل رسیده اند.بدون تردید مردم بلوچ به عنوان اقلیتی ملی و ملیتی به حاشیه رانده شده از سالیان دور تاکنون معروض انواع ستم و تبعیض های ملی ،قومی ،فرهنگی ،زبانی،مذهبی ،سیاسی و اقتصادی بوده اند و این مردم و به طور کلی همه ملیتها و اقلیتهای ملی و قومی حق دارند برای رهایی از ستم ورفع تبعیض از خود فعالیت و مبارزه کنند اما این مبارزه و فعالیت نمی تواند توجیه گر توسل به اقدامات خشونت بار بویژه عملیات انتحاری و اعمال تروریستی باشد.

مردمی که برای کسب حقوق بیشتر و بدست گیری سرنوشتشان و یا برای دفاع از هویت و موجودیت ملی و فرهنگی خود مبارزه می کنند می توانند مبارزه سیاسی و مدنی خود را بصورتی مسالمت آمیز تا دستیابی کامل به حقوقشان ادامه دهند، اما مبارزه این مردم در صورتی مشروع و قانونی و قابل دفاع است که از ترور و تروریسم بدور باشد.

از این رو هرگونه اعمال و اقدامات خشونت بار و هرگونه اقدام به بمب گذاری انتحاری و خودکشی به منظور قتل و دگر کشی و ترور دیگران و هرگونه آسیب رسانی به حقوق وآزادی و جان انسانها به عنوان نمود های از خشونت و ترور است و ارتکاب به این گونه اعمال را نمی توان با هیچ انگیزه یا اهداف سیاسی یا غیر سیاسی توجیه نمود.

ما بنام سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان اقدامات خشونت آمیز را در هر جای ایران چه در کردستان چه در بلوچستان و یا هر نقطه ای از جهان ،غیر قابل قبول و مبادرت به انجام اعمال تروریستی غیر قابل توجیه وکشتار انسانها را با هر هدف و منظوری از سوی هر گروه و سازمانی ویا هر دولتی که باشد به مثابه اعمال غیر انسانی نفرت آور انزجاربر انگیز و مردود میدانیم .ما همچنین رویداد خونین سیستان و بلوچستان را صرف نظر از انگیزه ها و برنامه ها و اهداف و مقاصد سیاسی و نظامی شرکت کنندگان در نشست و مقتولین وآفرینندگان حادثه و مرتکبین آن ،به عنوان اقدام رعب آور تروریستی محکوم،قلمداد منمایم.

 

دبیرخانه سازمان حقوق بشر کردستان

افزودن نظر جدید