وای ببین عشق چە ها می کند!

وای ببین عشق چە ها می کند

گاە سرود سخن میهن است

گاە چو پیراهن جان بر تن است

گاە خروش است و گهی شیون است

وای، وای کە این عشق چە ها می کند

گاە چو رگبار مسلسل شود

تابش خورشید سیهکل شود...

httpswww.youtube.comwatchvkvkkkkmhknq

افزودن نظر جدید