بسود منافع ملی کشور کمی صراحت لحجه داشته، و بیاد بیاورید

آقای رئیس جمهور اصلاح طلب کشورمان(۱) از یکسو بحثها را به «...اسلامیت...» محدود می کند، و از سویی دیگر با طمئنینه ای فیلسوفانه در گفتار، آحاد و جمعیتهای مختلف کشور را دعوت می کند تا «...راجع به آزادی بگوییم و بنویسیم و تفسیر کنیم...».

ذیلا میخواهم در سخنی مستقیم با آقای رئیس جمهور، کمی بیشتر درخواست ایشان از مردم را بشکافم.

 

آقای رئیس جمهور محترم، درکتان می کنم، که سعی و قصد آن دارید، تا رئیس جمهور همه مردمان کشورمان باشید. لذا دعوتتان نمی کنم، تا با گرفتن طرفیت گروهی، تبدیل به چماقی بر سر دیگران باشید، یعنی آنچه که تاکنون قدرتمداران کشورمان بدان اشتغالی وزین داشته اند.

اما دعوتتان می کنم به اینکه بسود منافع ملی کشور کمی صراحت لحجه داشته، و بیاد بیاورید، اکثریتی که شما را برخلاف جریان حاکم به صندلی ریاست جمهوری نشاندند، از قماش آنانی نبودند، که امروز با رد گسترده ی صلاحیتهای داوطلبین نمایندگی مجلس، عزمشان را جرم کرده اند، تا کشور را بکل محروم از جمهوریت کنند.

پس اگر بواقع به جمهوریت معتقدید، امروز وقت آن است، که بی هیچ تبعیضی دست کمک بسوی همه ی جمهوریخواهان کشور دراز کرده، و با محور قرار دادن جمهوریت، اتحادی وسیع در برابر هجمه ی استبدادیون شکل دهید.

 

آقای رئیس جمهور محترم، اگر بواقع معتقدید؛ «... داشتن مخالف عیب نیست باید کاری کنیم مخالف معاند نباشد وگرنه مخالف فردی دارای فکر، اندیشه و نظر خاص است ما نمی توانیم همه را در مسیر یک فکر و راه قرار دهیم...»

و چنانکه مستحضرید، افکار مطلق گرایانه از زیر سپر ولایت مطلقه فقیه، اساس جمهوریت، اساس دخالت مستقیم مردم در سرنوشتشان را، آماج هجمه ی بی امان خود گرفته است.

پس تعلل در برابر هجمه ی استبدادیون بهیچوجه جایز نیست. تعلل در برابر استبدادیون یعنی بازاندن کشور به اهالی استبداد.

 

آقای رئیس جمهور محترم، اگر بواقع معتقدید «....نقد در فضایی قابل تأمل است که کسی به فکر حذف دیگری نباشد و همه در سایه تحمل به تضارب آراء احترام بگذارند و از فواید این تضارب آراء استفاده کنند...».

پس چرا وزارتخانه ی ارشاد شما تبدیل شده به اداره ی ممیزی؟ و اگر بواقع به فهم و فراست مردم کشور باورمند هستید، پس چرا نام وزارتخانه شما بجای مثلا وزارت فرهنگ و هنر، هنوز هم وزارت ارشاد نام دارد؟ این وزارت ارشاد، قصد ارشاد چه کسی را در سر می پروراند؟، ارشاد مردم فهیم ایران را؟

 

آقای رئیس جمهور محترم، پشتیبان کامل سخن شما که می گوید؛ «... باید ایجاد فضای آزاد برای نقد و نظر را از دوران مدرسه به دانش آموزان بیاموزیم تا جامعه در مسیر واقعی پیشرفت و تعالی قرار گیرد...» هستم.

حال از شما به صورتی کاملاً عریان و بی پرده می پرسم، آیا شما به پشتوانه ی اجرائی سخن خود هم اندیشیده اید؟

آیا میدانید، که هم اکنون بسیارانی توسط دستگاه قضایی ج.ا. بخاطر و بواسطه ی طرح نقد و ابراز مخالفت، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در زندانهای کشور بسر می برند؟

 

آقای رئیس جمهور محترم، کشورمان بیش از آنکه، از در معرض دخالت بیگانگان قرار گرفتن آسیب دیده باشد، از مستبدین و افکار استبدادی آسیب دیده است.

صد و نه سال از انقلاب مشروطیت، و سی و هفت سال از قیام ملی و بزرگ بهمن ۵۷ گذشته است، اما هنوز هم ما باید در فراق آزادی و عدالت اجتماعی بنویسیم و بگوییم.

اگر آنگونه که می گویید، وطن دوست بوده، و عشق تعالی مردم به دل دارید، از قدرتی که مردم در اختیارتان نهاده اند، در جهتِ رفع استبداد از کشور سود بجویید.

برای شروع میتوانید، لایحه ی تغییر نام وزارت ارشاد، و تبدیل آن به مجموعه ای برای حمایتِ بی ممیزی از تاریخ، فرهنگ و هنر کشور را به مجلس ببرید.

 

۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۴

***************************

1-

http://www.irna.ir/fa/News/81953427/

افزودن نظر جدید