شاخه های گل بر مزار جانباختگان جنبش فدایی

بهمن ۱۳۹۴ چهل و پنجمین سالگرد جنبش سیاهکل، تعدادی از علاقمندان و دوستداران جنبش فدایی با مراجعه به قطعات ۳۳ و ۳۷ و ۳۴ بهشت زهرا به

بهمن ۱٣۹۴ چهل و پنجمین سالگرد جنبش سیاهکل
مراجعه علاقمندان و دوستداران به قطعات ٣٣ و ٣۷ و ٣۴ بهشت زهرا جهت ادای احترام و گرامیداشت یاد سرخ شان.
این مراجعات بانثار گل بر مزار جان باختگان و درود به نام و خاطر ماندگار آن ها و خواندن سرود و ترانه همراه بود.

منبع: فیس بوک آقای تقی صابری شاخه های گل بر مزار جانباختگان جنبش فدایی

 

 

منبع: 
اخبار روز

افزودن نظر جدید