درگرامیداشت یاد یاردیرین سازمان مریم حبیبی

با کمال تاسف اطلاع یافتیم که یاردیرین سازمان، فعال صلح و آزادی ، تلاشگراهداف ۸ مارس و از مادران صلح ، یاران وعزیزان خودرا ترک نمود وآنها را با غم واندوه فقدانش تنها گذاشت.

مریم(مکرم) حبیبی که به علت بیماری در ۶ مارس درگذشت، با حضوربستگان، یاران وآشنایان در زادگاهش تنکابن به خاک سپرده شد.

فقدان مریم حبیبی را به خانواده، یاران، بستگان بویژه همسر گرامیش محمودمحمدی و فرزند عزیزش برومند وسیاوش صمیمانه تسلیت می گوئیم. با شما همدردیم و برای همگان صبر و بردباری آرزو می نمائیم.

یادش گرامی باد!

دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)

۸ مارس ۲۰۱۶

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

انسانی والا بود که هرگز ارز یادها نخواهد رفت و مرگ پایان زندگیش نخواهد بود. یادش گرامی باد