به عبارت دیگر: گفتگوی پخش نشده با عبدالرحمن قاسملو

منبع: 
بی بی سی
بخش: 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

از جایی که بی بی سی یک بنگاه خیریه نبوده و به عنوان جزعی از اجزاء سیاستهای انگلستان عمل می کند، یقینناً تأخیر در پخش این مصاحبه معناهایی می تواند داشته باشد.

اما با اینهمه به پاسداشت سخنان ارزنده، معقول و منطقی فرمانده دلیر ایرانی زنده یاد قاسملو یادش را و دلیریهای روشنگرانه اش را به همراهِ میلیونها ایرانی دیگر زنده نگاه می دارم.

و مطمئنناً روزی در دادگاهی مردمی تمام عوامل قتل عام زنده یادان قاسملو، فروهرها، نویسندگان منتقد، تابستان خونین ۶۷ و...به محاکمه ای عادلانه کشانده خواهند شد.

گرامی باد یاد تمامی جانباختگان و درگذشتگان راه صلح، آزادی و عدالت در میهنمان ایران