نمایندگان انجمن قلم ایران (در تبعید) در هفتاد و پنجمین کنگره پن جهانی در شهر لینز اتریش

هفتاد و پنجمین کنگره پن جهانی، در روزهای 19 تا 25 اکتبر 2009 در شهر لینز اتریش برگزار شد. این شهر عنوان پایتخت فرهنگی سال 2009 اروپا را به خود اختصاص داده است.

بهرام رحمانی دبیر و دکتر گلمراد مرادی منشی انجمن قلم ایران (در تبعید)، در این کنگره شرکت کرده بودند، علاوه بر حضور در اجلاس کنگره، فعالیت خود را در سه بخش زیر سازمان دهی کرده بودند:

1-تلاش برای تصویب قطعنامه مشترکی که انجمن قلم ایران (در تبعید) با انجمن قلم سوئد در محکومیت حکومت اسلامی به کنگره پیشنهاد داده بودند. این قطعنامه با اکثریت آرای نمایندگان کنگره به تصویب رسید.

2-جمع آوری لیست امضاء از نمایندگان کنگره پن جهانی با هدف:

«ما نمایندگان کنگره 75 انجمن جهانی قلم در لینز اتریش¬(25-19-10-2009)، در همبستگی با مبارزات آزادی خواهانه و برابری طلبانه مردم ایران، به ویژه نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان، خواهان این هستیم که حکومت اسلامی ایران:

1-به سانسور و اختناق پایان دهد؛

2-آزادی بیان و قلم، اندیشه و هم چنین فعالیت رسانه ها، تشکل های دمکراتیک و احزاب را به رسمیت بشناسد؛

3-همه ملیت های ساکن ایران، از حقوق یکسان و برابری برخوردار گردند؛

4-به آپارتاید جنسی پایان دهد؛

5-همه زندانیان سیاسی، از جمله نویسندگان، روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان دربند را آزاد کند؛

6-به هرگونه شکنجه روحی و جسمی پایان دهد و کلیه قوانین غیرانسانی به ویژه قوانین اعدام و سنگسار را لغو نماید.»

3-توزیع جزوه ای 12 صفحه ای به زبان انگیسی، در رابطه با اوضاع فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ایران در میان نمانیدگان کنگره.

در شب فستیوال فرهنگی که در «موزه قصر» برگزار شده بود، نخست پرزیدنت سابق پن جهانی آقای «جری گروشا» و پرزیدنت جدید پن جهانی آقای «جان رالستون ساول» سخنرانی کردند. سپس نخست وزیر ایالتی دکتر «یوزف پورینگر» و رییس جمهوری اتریش دکتر «هاینس فیشر» نیز به سخنرانی پرداختنند.

برای لحظه ای بهرام رحمانی و گلمراد مرادی با رییس جمهوری اتریش دیدار کردند و از وی درخواست کردند نسبت به سرکوب و اختناق در ایران و مساله ترور عبدالرحمن قاسملو، عکس العملل نشان دهند. وی با اظهار تاسف از اوضاع ایران، این ترور را یک فاجعه نامید.

پس از این که قطعنامه تصویبی کنگره در رابطه با محکومیت سانسور و اختناق حکومت اسلامی را از مرکز پن جهانی دریافت کردیم، همراه با گزارش انگلیسی توزیع شده در کنگره و فارسی آن و هم چنین لیست امضای نمانیدگان گنگره را به شکل جزوه ای منتشر خواهیم کرد.

ناصر پیمان، پژوهشگر، شاعر و مترجم (فارسی - ایتالیایی)، مسئول دفتر انجمن قلم سوئیس - ایتالیایی و عضو جدید انجمن قلم ایران (در تبعید)، در همه زمینه ها همکاری صمیمانه ای با ما داشت.

انجمن قلم ایران (در تبعید)

www.iran-pen.org

افزودن نظر جدید