در بابِ اتکاء به توانایی‌ها و ظرفیت‌های فراوان داخلی

در دیدار عیدانه ی مسئولان کشور با آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی(ج.ا.)، ایشان از جمله اظهار داشته است؛ «... باید در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به توانایی‌ها و ظرفیت‌های فراوان داخلی اتکا کرد... به آمریکایی‌ها نمی‌توان اعتماد کرد و به غیر از آمریکایی‌ها، برخی کشورهای دیگر غربی نیز همین‌گونه هستند...(۱)»

 

واقعیات موجود نشان می دهد که در تمامی سالهای چهار دهه ی گذشته مبنا و  هسته ی مرکزی سیاستهای ج.ا. بر پایه ی جملاتی شبیه به آنجه فوقاً از آقای خامنه ای نقل کردم، ریخته شده است. آیا این مبنا و هسته ی مرکزی در سیاستهای ج.ا. برآورنده ی نیازهای کشور است، یا که قصد از ادای این جملات فقط ارائه ی ریختِ توخالیِ ضد آمریکائیست؟

 

بی هیچ تردیدی اتکا به فرآورده ها و تولیدات داخلی نهایتِ آرزوی همه و تک تک ایرانیان میهن دوست است، اما آیا ج.ا. که وقت و بی وقت این آرزو را در شیپورهایش می دمد، شرایط و تمهیدات رسیدن به این "اتکاء" را فراهم آورده است؟

 

اگر به صافیهایی که ج.ا. در راهِ ورود آحاد جامعه به مؤسسات تولیدی، آموزشی و... نهاده توجه کنیم، در تمامی این صافیها شرط اسلامی بودنِ (بخوان وفاداری به ولی مطلق فقیه) فرد متقاضی قبل از شرطِ تبحر و علاقه ی فرد به کارش قرار گرفته است. و بر مبنای وجودِ چنین صافیهای مضحک و مخربی است که؛ ج.ا. قادر به پیشگیری از نابودی بیشتر منابع آبی کشور و تخریب بیشتر محیط زیست در کشور نیست. موجبات رکود و افتِ سطح علمی در مراکز آموزشی کشور فراهم آمده است. و فرار مغزها از کشور به امری بدیهی مبدل شده است. و...

بنابراین مهمترین عاملی که در تمامی سالهای چهار دهه ی اخیر سبب شده تا کشورمان نتواند به سطح قابل قبولی از اتکاء به تولیدات داخلی برسد، ریشه در تناقضات موجود در شیوه ی تفکر رهبران ج.ا. دارد، که کشورمان را از اتکاء به همه ی «... توانایی‌ها و ظرفیت‌های فراوان داخلی...» خود محروم ساخته است.

 

آقای خامنه ای و حواریونش معتقدند که؛ «... به آمریکایی‌ها نمی‌توان اعتماد کرد و به غیر از آمریکایی‌ها، برخی کشورهای دیگر غربی نیز همین‌گونه هستند...»

اما ایشان فراموش می کنند، که سیاست خارجی یک کشور را نمیتوان بر اساس قهر و عدم رابطه با این یا آن کشور بنا کرد، و یا اصولاً در سیاست خارجی جاری بین کشورها نمیتوان از مقوله ای به نام "اعتماد" سخن به میان آورد. آمریکا یا هر کشور دیگری در جهان سیاست خارجی خود را بر مبنای برآورده ساختن منافع ملی خودش اتخاذ و به پیش می برد.

 

اینکه آمریکا و غالب کشورهای اروپای غربی توانسته اند، سیاست خارجی مطبوع خویش را در غالب موارد پیش برده و به نتایج مطلوب خود برسند، قبل از هر علتِ دیگری بواسطه ی این بوده است، که ایشان مردمان خود را بر اساس قاعده ای به نام دین تفکیک نمی کنند، لذا همواره میتوانند به همه ی "توانایی‌ها و ظرفیت‌های فراوان داخلی" خود اعتنا، اعتماد و دسترسی داشته و نتیجتاً در حل مسائل و مشکلات موفق تر باشند.

 

بنابراین وقتی آقای خامنه ای و شرکاء بطور مستمر مشغول ایجاد تفرقه و پراکندن تخم بدبینی بین مردمان کشورمان هستند، به قسمی که در سایه ی مجاهدات ایشان زندگی و عرصه برای فعالیت قلدران و زورگویان بیش از پیش گشوده شده، سخنان عیدانه ی رهبر ج.ا. در بابِ اتکاء به توانایی‌ها و ظرفیت‌های فراوان داخلی چیزی جز ریشخندی مضحک و پاشیدن نمک به زخم مردمان کشورمان نیست.

 

بیستم فروردین ماه ۱۳۹۵

البرز

 

افزودن نظر جدید