سعید سلطانپور در شب شعر انستیتو گوته آلمان پائیز ۱۳۵۶

منبع: 
یوتوب

افزودن نظر جدید