گزارش جشن روز کارگر در شهر اسن

گزارش از کار آنلاین

 

در یک هوای دلپذیر بهاری،11 اردیبهشت (اول ماه مه) شهر اسن شاهد حضور هزاران تن از تظاهر کنندگان، فعالین سیاسی و حقوق بشری و کارگران سندیکاها و اتحادیه های فلز کاران، در راهپیمایی قبل از ظهر و جشن بعد از ظهر گرامیداشت روز جهانی کارگر بود.

شعار های این روز بهبود شرایط کار، افزایش دستمزد، همبستگی جهانی علیه جنگ، حمایت از پناهجویان و آزادی بیان و زندانیان سیاسی بود.

احزاب مختلف سیاسی آلمانی و خارجی در این حرکت هماهنگ حضور داشتند.اعضا و هواداران سازمان فداییان اکثریت منطقه غرب آلمان با پلاکارد و عکسهای مبارزین و کارگران و نویسندگان دربند در این راهپیمایی و برگزاری میز ارتباطات در محل جشن حضور فعالی داشتند و توانستند بخشی از خواسته های عادلانه زحمتکشان و آزادی خواهان میهن را بین مردم منعکس کنند.

بخش: 

افزودن نظر جدید