جوانان نیروی تغییر و تحول در ایران- بخش چهارم

ششم- سکس و سكسواليته در ميان جوانان: با توجه به جمعیت جوان كشور نیاز جنسی و چاره جوئی برای آن به صورت واقعیتی غیرقابل کتمان و حاد در آمده است. تغییرات انجام گرفته در دیدگاه ها و زندگی جوانان، کمابیش موجب اين شده است كه تابو بودن روابط جنسی دیگر موضوعیت خود را رفته رفته دارد در میان نسل جوان كشور از دست می دهد. نبود گفتگوهاي وسيع اجتماعي در میان نسل های گذشته با نسل جوان و تابو بودن امر جنسی به دليل رعایت اخلاقیات اجتماعی، فرهنگی و مذهبی، منجر به پدیدار شدن مشکلات عدیده أی در جامعه شده است. البته با جرات می توان گفت كه در سه دههی اخیر، افزایش شدید پدیده سكس و سكسوالیته در ایران به طور مستقیم محصول سیاستگذاریهای نا كارآمد تفكیك سازی جنسیتی حکومت اسلامی ایران بوده است.

در حال حاضر در جامعه و بویژه در میان نسل جوان، بخش های وسیعی از زندگی و روابط اجتماعی آنها تحت تاثیر نیاز جنسی قرار گرفته است. رفتارهای جنسی «هنوز» در جامعه، فرهنگ و خانواده به عنوان موضوعات انحرافی، ممنوعه و خط قرمز به حساب می آیند و سخن گفتن از آن ناپسند و غیر اخلاقی محسوب می شود. نسل های پیشین هنوز دركی سنتی و نسبتاً بسته در این عرصه از خود بروز می دهند. آنها بشدت تحت تاثیر فرهنگ، آموزش و تربیت سنتی و دینی قرار دارند. بالطبع آنها نیز در ادامه همه سعی و تلاش شان این است كه این ارزش ها و آموزه های فرهنگی را كه نسل به نسل به آنها انتقال یافته است را به جامعه و نسل های جدید انتقال دهند. اما با مراجعه به آمارهای دولتی و تجربیات روزانه زندگی جوانان در سالهای اخیر می توان ملاحظه كرد كه شرایط و نگرش نسل جوان در جهت حفظ این ارزش های سنتی و مذهبی دچار تغییر و تحولات اساسی شده است. امروزه روابط جنسي با درجاتی متفاوت به صورت امری نسبتاً «پذیرفته شده» و «عادی»، در میان نسل جوان كشور در آمده است. آمارهای رسمی و غیر رسمی نشانگر این واقعیت است كه شکلهای گوناگون و پرتنوع رفتار جنسی و تمایل جنسی در جوانان رو به رشد بوده است و این واقعیت در سال های اخیر منجر به تعدیل نگاه جنسیتی در میان بخش هایی از مردم شده است.

در سطح كشور و در فرهنگی که جوانان در آن زندگی میکنند یک تحول اساسی بوجود آمده است. آنها در دهه اخیر به شیوه های گوناگون نشان داده اند كه ماندن در دنیای مدرن امروز، لازمه اش امروزی، زمینی و این دنیایی بودن و فكر كردن است و و برای این کار در عمل به اشكال گوناگون، رفتارهایی را در فضاهای مجازی و حقیقی در تمام سطوح جامعه اشاعه داده و می دهند. روشن است كه رفتارهای اجتماعی، علایق و نوع تفكر نسل جوان كنونی كشور، متفاوت با نسلهای گذشته مي باشد. زیرا كه دسترسی جوانان به وسایل ارتباطی چون اینترنت، ماهواره و موبایل باعث شده كه آنها بتوانند از مزایا و امكانات بى شمارى در ارتباط ها، فرهنگ سازی ها و بازتاب آن در میان خود، بهره مند شوند. در دهه اخیر در ایران، سطح اطلاعات، آموزش، دانش نسل جوان كنوني بسيار افزايش يافته است. و اين موجب ايجاد تغييراتي در نوع نگرش آنها به زندگي و رابطه ميان خود و نيز با نسل هاي ديگر شده است. در واقع شايد بتوان گفت كه اين وضعیت، آنها را نسبتاً در موقعیت برتری نسبت به نسل های دیگر، قرار می دهد. علاوه بر اين مي توان مشاهده كرد كه در رفتارها و دیدگاههای همین نسل نیز دگرگونیهای اساسی و ساختاری در حال شكلگیری است كه بخش عمده آن متاثر از ورود و شیوع فناوری نوین ارتباطات یعنی اینترنت و ماهواره است. در دنیای كنونی با بوجود آمدن مفاهیم نو و نیز راه های ارتباطی جدید در میان جوانان، رفتارهایی که در گذشته به عنوان انحراف اخلاقی و جنسی و یا ضعف شخصیتی و فرهنگی به حساب میرفت، دستخوش «تغییر و دگرگوني» در میان آنها شده است.

جوانان به سكس و سكسوالیته به عنوان یك واقعیت و یک نیاز اساسی در زندگی توجه دارند. معاون فرهنگی سازمان ملی جوانان «عصارنیا» در تاریخ 5 دی ماه 1387 در گزارشی اعلام كرد:" متاسفانه 56 درصد جوانان ما بر اساس اظهارات خود اعلام كردهاند كه در طول دوران جوانی با یك دختر در ارتباط بودند كه متاسفانه از این تعداد 26 درصد منجر به رابطه نامشروع جنسی شده است. وی اضافه كرد: جای تاسف است كه 13 درصد روابط نامشروع جنسی در بانوان منجر به حاملگی ناخواسته شده كه این افراد ناچار به سقط جنین شدهاند"(1). ایشان اضافه كردند: "هماكنون 15 میلیون جوان در آستانه ازدواج، در كشور وجود دارد كه هنوز مجرد هستند... 7 میلیون نفر از این تعداد دچار ازدواج معوق شدهاند به طوری كه سن ازدواج آنها از سن عرفی بالاتر رفته است." او گفت که "سالانه 5/1 میلیون نفر به تعداد مجردین افزوده میشود." وی با ابراز نگرانی از بالارفتن سن ازدواج در دختران و پسران گفت: "سن ازدواج در پسران كه 19 تا 29 سال است به بیش از 40 سال رسیده و سن ازدواج دختران كه 15 تا 29 سال است به 35 سال نزدیك شده است"(2).

آمار و گزارشهای فوق به مجموعه ای از واقعیت ها كه منجر به فشارهای روحی، انواع محرومیت ها و ممنوعیت ها و شرایط سخت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی زندگی در میان جوانان كه موجب افزایش سن ازدواج شده، پرداخته اند. این آمارها و بسیاری دیگر از نظر سنجی ها گویای این حقیقت اند كه نیاز به سكس از طریق مجراها و کانالهای مجاز و رسمی ارضا نمیشود و همین امر رابطه جنسی را به عنوان یکی از مسائل مهم اجتماعی در ایران تبدیل كرده است. سازمان ملی جوانان در گزارشی دیگر در تاریخ روز سه شنبه 8 مرداد 1387 ادعا کرده است: "بیش از 55 درصد کاربران اینترنت در ایران که چیزی در حدود 12 میلیون کاربر فعال هستند به سرچ (جستجوی) سایتهای مبتذل مبادرت می کنند و بیشترین میزان عبارات سرچ شده در اینترنت از سوی کاربران ایرانی کلماتی شامل عبارات سکس و یا ابزار جنسی بوده است"(3). آمارها و گزارش های ارگان های رسمی جمهوری اسلامی به اندازه كافی گویاست و نشان مي دهد كه حاکمیت در مواجهه با جوانان به این واقعیت اجتماعی توجه نمی كند كه برخورداری از لذت جنسی برای نسل جوان بسیار دارای اهمیت می باشد. حكومت مناسب است به شكل مستقيم وغیرمستقیم امكان رشد گفتگو و بحث های لازم و ضروري حول محور سكس و سكسوالیته را به شكل آموزشی و تربیتی از طریق نهادهای مستقل مدنی و نیز از طریق خود شهروندان در جامعه و در میان جوانان برای روشنگری ایجاد كند. اما دولت جمهوری اسلامی بجای این كار آمده و دست به مبارزه برای ارائه طرح هایی در مجلس شورای اسلامی، جهت سركوب و محدود كردن این نیازهای اجتماعی زده است. برخی از ناظران، این اقدام سازمان ملی جوانان كه به ریاست یكی از معاونان رئیس جمهور اسلامی ایران آقای احمدی نژاد، اداره می شود را « زمینه سازی» برای تصویب نهایی «طرح تشدید مجازات با اخلال گران امنیت روانی»، عنوان می كنند. این طرح كه از سوی محمد رضا باهنر، روح الله حسینیان، حسن غفوری فرد و 16 تن از نمایندگان حامی دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است، دارندگان «وبلاگ و وب سایت مروج فساد و فحشا و الحاد» را در كنار متهمان «راهزنی و سرقت مسلحانه»، «تجاوز به عنف»، « تشكیل باندهای فساد و فحشا» و مواردی از این قبیل قرار داده، و ضمن معرفی آنها به عنوان «مفسد فی الارض و محارب»، مجازات آنها را «اعدام» تعیین كرده است. یك فوریت این طرح در 12 تیر 87 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در صورت نهایی اعدام دارندگان «وبلاگ و وب سایت مروج فساد و فحشا و الحاد» شكل قانونی به خود خواهد گرفت"(4).

در كشورهای دمكراتیك و آزاد چنین مسائلی بهصورت درس یا بحث علمی مطرح می شوند و از مقاطع ابتدائی و متوسطه به اشكال گوناگون با زبان های متفاوتی موضوع سكسوالیته به دانش آموزان آموزش داده می شود، اما در كل در مراكز آموزشی ابتدائی، متوسطه و عالی ایران، سخنی از جنسیت، آموزش جنسی و هویت جنسی گفته نمی شود. این موضوع فقط در ترم سوم دانشگاه در واحدی به نام تنظیم خانواده، آن هم به صورت كلاس های جداگانه پسران و دختران و محدود به راه های جلوگیری از بارداری و بهداشت، آموزش داده می شود. در واقع کاری که دولت ایران برای «روشنگری» در امور جنسی انجام میدهد، آنقدر ناچیز است که جایی برای اظهار نظر، بحث و گفتگو پیرامون آن، باقي نمیگذارد.

همانطور که پیشتر متذكر شدم، موضوعات مربوط به سكس و سكسوالیته در میان بسیاری از رهبران و دولتمردان جمهوری اسلامی و نیز بخش هایی از مردم همچنان جزء مسائل ممنوعه و تابو اند. در صورتی كه امروزه در شهرهای بزرگ، بسیاری از جوانان به صورت مشترك بدون ازدواج با هم زندگی می كنند و این در حالی است كه موضوع «بكارت» روز بروز بیشتر از قبل اهمیت خود را در میان نسل جوان كشور از دست می دهد.

شواهد و فاكتورهای بسیاری گویای این واقعیت است كه جامعه و بويژه جوانان نیاز به آموزش و روشنگری جنسی دارند. تعیین روش درست و نیز آموزش و روشنگری در این عرصه می بایست از طریق گفتمان های دمكراتیك توسط خود جوانان، شهروندان و نهادهای مستقل مدنی و با كمك و حمايت ارگان هاي حكومتي به اشكال متنوع صورت گیرد. در چنین شرایطی است كه امكان تحول و گذشت از وضعیت بحرانی موجود فراهم می شود و جامعه از این طریق با آسیب های اجتماعی بزرگی مواجه نخواهد شد. در اینجا لازم به تاكید است كه وظیفه حكومت علاوه بر برقراری امنیت و محیط مناسب و آزاد برای گفتگو در جامعه مي بايست نيز به اشكال گوناگون و دمكراتيك به ياري و پشتيباني از تلاش ها و همكارهاي صورت گرفته توسط ارگان هاي دولتي، غيردولتي و نهادهاي مستقل مدني متمركز شود. در این خصوص روشن است كه در سه دهه گذشته، حكومت اسلامی ایران نتوانسته تجربه و راهكارهاي مناسبی را در اين عرصه برای نسل جوان كشور فراهم كند.

امروزه ضرورت تحقیق و پژوهش در خصوص موضوعات مربوط به نگرش های جنسیتی در میان جامعه و بویژه نسل جوان كشور حائز اهمیت است و حكومت دیگر نخواهد توانست با قوانین معطوف به تفكیك جنسیتی به سركوب نیازهای اولیه جوانان بپردازد. امروزه نسل جوان كشور و بویژه زنان جوان جزو اصلی ترین نیروهایی هستند كه در دهه اخیر در جامعه توانسته اند با تاكید بر لذت، زیبائی، عشق، دوستی، ارتباط دو جنس و نیازهای اولیه انسانی، ارزش های سنتی خانواده، دینی و فرهنگی جامعه و نیز حكومت اسلامی ایران را به چالش بكشند و آنها را در دنیای مدرن امروزی به زیر سوال ببرند و این همه باعث شده است كه بطور روزانه پایه های سنتی و بنیادی خانواده، فرهنگ و حكومت دینی در ایران، هر چه بیشتر از قبل تعضیف و تعدیل شود.

پایان بخش چهارم

ادامه دارد

1- http://www.asriran.com/fa/pages/?cid=60498

2-http://www.asriran.com/fa/pages/?cid=60498

3-http://www.radiofarda.com/Article/2008/07/29/f4_web_search_sex_Iran_inte...

4-http://www.radiofarda.com/Article/2008/07/29/f4_web_search_sex_Iran_inte...


افزودن نظر جدید