فیلم مستند درباره احمد شاملو

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

آیا میدانید که این فیلم را نمی توان در بعضی کشورها باز کرد و دید ؟ راه دیگری هست ؟

دوست عزیزممنون ازاطلاعتان، نە، متاسفانە نمی دانستیم و نمی دانیم کە چگونە می شود در جاهایی کە باز نمی شود، فیلم را دید. شاید با کمک فیلترشکن بتوانید فیلم را باز کنید.

از طرف شورای سردبیران