پیام سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به سی و هفتمین کنگره حزب کمونیست فرانسه

از دعوت شما به سی و هفتمین کنگره حزب کمونیست فرانسه، صمیمانه تشکر می کنیم. دعوت شما نشان از تداوم مناسبات رفیقانه ای است که بیش از سه دهه در بین حزب شما و سازمان ما برقرار است.

رفقای گرامی!

کنگره شما در شرایطی برگزار می شود که سرمایه داری جهانی بر بستر جهانی سازی و پيشبرد اقتصاد نئولیبرالی و مقررات زدائی، به رقابت واداشتن نیروی کار، شرایط دشواری را بر کارگران و مزدبگيران کشورهای غربی تحميل می کند، منابع طبیعی جهان توسعه نیافته و در حال توسعه را تاراج و محيط زيست آن ها را تخريب می کند. نئولیبرالیسم به بهانه اصلاحات، ریاضتهای اقتصادی، باز پس گیری دستاوردهای اجتماعی حاصل از دهه ها مبارزه را در دستور کار خود قرار داده است. برآمد جنبشهای اعتراضی گسترده در اکثر کشورهای غربی حاکی از آنستکه همه طبقات و اقشار اجتماعی نگران از آینده خود و فرزندانشان، دیگر حاضر به تبعیت از دستورات نئولیبرالیسم نیستند و خواهان امنیت شغلی، زندگی شرافتمندانه و همبستگی بین المللی با کارگران و مزدبگيران هستند.

رفقای گرامی!

در کشورمان ایران، علاوه بر عمیق شدن شکاف طبقاتی، افزايش بیکاری، گسترش فقر و آسيب های اجتماعی، تشدید استثمار کارگران و زحمتکشان، نرخ بالای تورم، فساد مزمن و اختلاسهای میلیاردی، تسلط نهادهای نظامی و نهادهای مذهبی بر شریانهای اصلی اقتصاد کشور، گروه های وسيعی از جامعه از جمله جوانان، زنان، نويسندگان، هنرمندان، وکلا، فعالین سیاسی و فرهنگی و عقیدتی و اقلیتهای دینی ـ ملی ـ قومی از تبعیض همه جانبه حاکمیت در رنجند. زندان های حکومت ايران از فعالین سياسی، کارگری دانشجوئی و مدافعین حقوق بشر انباشته است.

رفقای گرامی!

شما بخوبی واقف هستید، منطقه ما، خاورمیانه و خاورنزدیک در جنگهای ناخواسته می سوزد. جنگ بی پایان اسرائیل علیه حقوق مشروع فلسطينی ها در داشتن دولت خود، جنگ در عراق، سوریه، یمن، ظهور نیروهای تروریستی داعش و القاعده و جريان های مشابه ادامه دارد.

کشور سوریه اینک در جنگ خانمانسوز به سرزمینی سوخته تبدیل شده است و میلیونها سوری مجبور به ترک خانه هایشان در جستجوی پناه و امنیت، خود را به دریا می اندازند. به باورمان مردم فرهیخته سوریه برای آزادی و استقرار دموکراسی و پایان دادن به حاکمیت دیکتاتوری حزب بعث بپاخاستند. اما خيزش مردم سوريه با سرکوب رژيم بشار اسد روبرو شد. در پی گسترش اعتراضات داخلی، کشورهای حامی و مخالف حاکمیت سوریه نه برای تامین آزادی و دموکراسی در سوریه بلکه با اهداف و تامین عمق استراتژی خود وارد نزاع داخلی شدند. این کشورها خود از ناقضان حقوق بشر و از مخالفان دموکراسی در کشورهای خود هستند. و همزمان با این دخالتها، قدرتهای فرامنطقه ای و بین المللی به حمایت از قدرتهای منطقه ای شتافتند و آتش جنگ را بیش از پیش شعله ور ساختند.

ما این دخالتها را برای آینده مردم سوریه و برای صلح منطقه مخرب ارزیابی می کنیم. ماهمچنین دخالتهای نظامی و حمایتهای همه جانبه جمهوری اسلامی از رژيم بشار اسد را برای صلح منطقه مضر می دانیم و آنرا محکوم می کنیم.

ما ادامه جنگ در سوریه و دیگر کشورهای منطقه را علیه رفاه و آسایش و همزیستی مسالمت آمیز همه خلقها  و تضعيف نيروهای سکولار و عمیق تر شدن اختلافات دینی ارزیابی می کنیم.

رفقای گرامی!

به باورمان، در این شرایط بحرانی اقتصادی، اجتماعی و زیستی، پایه گذاری مرکزی برای بسیج همه نیروهای ترقیخواه علیه ماجراجوئی و تجاوزات نیروهای ارتجاعی منطقه و قدرت های جهانی و تقويت همبستگی بین المللی برای آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی،لازم است در دستور روز قرارداد. ما در مقابل چالشی قرار داریم تا ما را به سمت جهانی از صلح،خلع سلاح اتمی،عدالت اجتماعی و همکاری نوین در راستای همبستگی به پیش ببرد.

رفقای گرامی!

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) بمثابه یک نیروی چپ و دموکراتیک، برای آزادی، دموکراسی،عدالت اجتماعی، لغو احکام اعدام و سوسیالیسم دموکراتیک در ایران مبارزه می کند، اعتقاد راسخ دارد که همبستگی بین المللی و همفکری حزب کمونیست فرانسه با نیروهای ترقیخواه خاورمیانه می توانند در ساختمان راهی موثر برای صلح و خلع سلاح اتمی و دموکراسی یاری رسانند.

ما برای کنگره شما همچنین اعضاء و فعالین حزب کمونیست فرانسه در راستای وظایف ملی علیه تهاجمات نئولیبرالیستی و همبستگی بین المللی آرزوی موفقعیت داریم.

   اول ژوئن 2016 /12 خرداد1395

  

افزودن نظر جدید