اعتصاب غذا در برابر مقر سازمان ملل در ژنو

همزمان با آغاز به کار شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درژنو، دکتر حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشری در برابر مقر سازمان ملل متحد در همبستگی با زندانیان سیاسی در اعتصاب غذا در زندان های ایران،  دست به اعتصاب غذا زد.

وی اعلام کرده است: "در حمایت از 6 زندانی سیاسی و فعال مدنی که اکنون در زندان های جمهوری اسلامی ایران دست به اعتصاب غذا زده اند، اعتصاب غذای خود را ادامه می دهد." حرکت وی همراه با برگزاری اجلاس جهانی شورای حقوق بشر، انعکاس فریاد زندانیان در بند در سازمان ملل و سراسر جهان است،  با انتشار این خبر به یاری اعتصابیون در زندانها بشتابیم.

افزودن نظر جدید