فایلهای صوتی سمینار بررسی نونگاشته ها و نويافته ها پيرامون تاريخ جنبش فدائی

در چهلمین سالگرد جان باختن حمید اشرف و گروهی از موثرترین کادرهای سازمان چریک های فدائی خلق و در چهل و پنجمين سال پایه گذاری آن سازمان، به تاریخ سوم ژوئیه، سمیناری در شهر کلن برگزار شد. در اين سمينار صاحب نظران و پژوهشگران نونگاشته ها و نويافته ها پيرامون تاريخ جنبش فدائی را عرضه کردند. سمينار به زندگی، نگاه و جايگاه حميد اشرف در دوام سازمان چريک های فدائی پرداخت.

در این سمینار ابتدا خانم توران همتی با خوشامدگویی، اعلام برنامه کرد و سپس سخنرانان سمینار نظرات خود را بیان کردند.

سخنرانان به ترتیب:

1-  مجید کیانزاد: عضو گروه بیژن جزنی و همرزم حمید اشرف در تیم کوه

2- انوش صالحی: داستاننویس و پژوهش‌گر تاریخ معاصر ایران

3- دکتر سیاوش رنجبر دائمی: استادیار تاریخ در دانشگاه منچستر بریتانیا

4- دکتر سعید شمس: استاد جامعه‌شناسی، دانشگاه سوران، کردستان، عراق

5- دکتر علیرضا بهتوئی: استادیار جامعه‌شناسی در دانشگاه استکهلم سوئد

6- شمسی شفیعی: هم‌رزم حمید اشرف

7- بهزاد کریمی: عضو گروه بهروز ارمغانی

8- جمشید برزگر: نویسنده، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر سیاسی

9- فرخ نگهدار: عضو گروه بیژن جزنی

10- مجید عبدالرحیم‌پور: از مسئولین سازمان چریکهای فدائی خلق ایران بعد از حمید اشرف

11- مهدی فتاپور: از چهره‌های جنبش دانشجوئی دهه 40 و 50

افزودن نظر جدید