فرازهائی از زندگی یک نسل

به بهانه تولد مشترک مریم سطوت و خسرو فتاپور

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

تولدتون مبارک رفقای مبارزو خستگی ناپذیرامیدوارم صدمین سال تولدتون همراه با آزادی زحمتکشان جامعه ما و برقراری دمکراسی در ایران

مبارک باشه رفیق مریم و رفیق مهدی .
ان شالله درایران براتون جشن بگیریم .
ما بیشمارانیم . هوادار سازمان در ایران