مصاحبه با ناظم دباغ نماینده حکومت اقلیم کوردستان عراق در ایران

زمانی صدای شلیک و توپ تاثیرات خود را داشت، اما امروزه فعالیت سیاسی و دیپلماسی و فرهنگی تاثیرات بیشتری دارد

ناظم دباغ نماینده حکومت اقلیم کوردستان عراق در ایران: احزاب سیاسی با توجه به وضعیت معیشتی و بحرانی که در آن قرار گرفته اند، مطمئناً بدلیل مبارزه ی مسلحانه ناچار خواهند شد کمکهای را درخواست کنند و این مقوله نیز از روی ناچاری است. برای همین بار دیگر تاکید می کنم، مبارزه ی مسلحانه در چنین شرایطی بسیار سخت و شرط نیست که حتماً به اهداف خود برسد. زمانی صدای شلیک و توپ تاثیرات خود را داشت. اما امروزه فعالیت سیاسی و دیپلماسی و فرهنگی تاثیرات بیشتری دارد. همچنین به نظرم نمیرسد که کورد در تلاش باشد با اسرائیل رابطه ای داشته باشد. چونکه مایه نگرانی تمامی کشوریها اسلامی و عربی خواهد شد، هرچند برخی از آنان با اسرائیل رابطه دارند.
کوردانه: شورش شهباز& محمدرضا اسکندری: مصاحبه با ناظم دباغ نماینده حکومت اقلیم کوردستان عراق در ایران در رابطه با شرایط کنونی کوردستان، منطقه و درگیرهای حزب دمکرات کوردستان ایران با سپاه پاسداران در روژهلات کوردستان.

شرایط کنونی ایران و کردستان را چگونه ارزیابی می کنید ؟


دباغ: شرایط کنونی ایران و اقلیم کوردستان همچون گذشته است و به نظرم هر دو طرف در سطح بالاتری ارتباط خود را توسعه داده و مستحکمتر نمایند.
البته این اتفاقات اخیر نوعی نگرانی را در پی داشت که خوشبختانه هردو طرف تلاش کردند تا این وضعیت با تشکیل هیئتی مشترک و ایجاد راه حلی از طریق گفتگو؛ وضعیت را به حالت عادی بر گردانند.


به نظر شما چه تحولی در روژهلات روی داده است که حدکا به عملیات نظامی روی آورده است؟


دباغ: براساس آنچه رسانه ها براساس طرز تفکری که از سوی جریانهای سیاسی این بخش از کوردستان مورد مطالعه قرار داده اند را مورد بررسی قرار دهیم. همچون نظری شخصی براین نظرم در چنین شرایطی مبارزه ی مسلحانه مشکل و تا حدودی سخت است و مشکلاتی را برای اقلیم کوردستان ایجاد خواهد کرد. اگر به آن توافقی که در بین حکومت اقلیم کوردستان و جریانهای سیاسی و اقلیم کورستان با جمهوری اسلامی ایران وجود دارد باید بدان پایبند باشیم.


خیلی از تحلیلگران سیاسی معتقد هستند که احزاب روژهلات کوردستان در حال وارد شدن به جنگ نیباتی منظقه شده اند و در جبهه سنی وارد شده اند، نظر شما در این رابطه چیست؟


دباغ: به نظرم منطقه بحرانی است و کورد باید هوشیار باشد که وارد جنگ فرقه ای - مذهبی و ملیتی نشود. در مورد تمامی موضوعات بحث می شود چه آنانی که بخواهند با کورد خصومت یا دوستی کنند. مهم آنست که کورد وارد جنگی نیابتی نشود که نتیجه اش ندامت در پی خواهد داشت.


با توجه به عملیاتهای حدکا در عمق خاک روژهلات، آن عملیاتها را از لحاظ نظامی و سیاسی بر مردم روژهلات، رژیم و احزاب روژهلات چگونه تاثیری دارد؟


دباغ: در این مورد بحث کردیم که درست است بعضی فعالیتهای مسلحانه بازتابی رسانه ای در پی دارد. ولی بیشتر مواقع بدلیل شهادت و ویرانی زیان بیشتری در بدنبال خواهد داشت. اینهم به نوع ایده ی جریانهای مرتبط با آن بر می گردد.


تا آنجا که ما اطلاع داریم بیشتر تیم های حدکا که در چند هفته گذشته وارد روژهلات شده اند و یکی از تیم های پژاک در کمین رژیم جان باخته اند؟ اشکال کار در چه بوده است؟


دباغ: مشخص است بودن نیروی مسلح و مقر و وجود سپاهیان ایران در منطقه وقتی که رویارویی با همدیگر داشته باشند، تیراندازی و جنگ ودرگیری پیش خواهد آمد و کشتار و آتش سوزی و ویرانی را در پی خواهد داشت.


با توجه به این که رژیم تا دندان مسلح است آیا با مبارزه ی مسلحانه هنوز می توان رژیم را سرنگون کرد؟


دباغ: در این مورد سخن گفتم. خودم نیز همچون شخصی که عمری را در مبارزه ی شهر و کوهستان و مبارزه ی مسلحانه مشارکت داشته ام، از 31 آب سال 1996 دیگر اعتقادی به چنین رویه ای از مبارزه ندارم. زیرا لازمه ی مبارزه ی مسلحانه باید شرایط مختص به خود را دارا باشد و جغرافیای ویژه ی خود را دارد.
بهترین شیوه ی مبارزه در چنین شرایطی، مبارزه سیاسی و دیپلماسی و روایی دادن به حقوق بشر است. تا کنون در تاریخ هیچکدام از رژیمها اگر فرصتی یا دستی خارجی نبوده که توانای آنرا داشته باشند آنرا سرنگون نمایند، مبارزه ی مسلحانه موفق نبوده است.


وضعیت احزاب روژهلات کردستان را چگونه ارزیابی می کنید؟


دباغ: این پرسش باید با احزاب شرق کوردستان مطرح شود و مطمئنم هر کدام از اعضاء و هواداران خود بحث خواهند کرد.


حدکا بصورت رسمی نمی گوید حاضر است با تمام توان در مقابل رژیم جنگ مسلحانه نماید و می گوید ما نیروی مسلح برای تبلغ می فرستیم . این شیوه برخورد رسانائی حدکا به خاطر چیست؟


دباغ: محرز آنکه اگر حدکا به توافقی که با حکومت اقلیم کوردستان برگردد، باید این چنین باشد که فعالیت مبارزه ی مسلحانه نکند و فعالیتهایش در مقراتش در اقلیم کوردستان که بدانها اجازه داده شده است که تنها فعالیت سیاسی و اجتماعی خود را به شیوه ای آرام و با امنیت بعمل رسانند و زندگی خود را در کوردستان بگذرانند.


هیچ خبر گزاری داخلی و خارجی و حتی میدیا شما در رابطه با اعتصاب روژهلات کوردستان در رابطه با سالروز ترور قاسملو خبری که مسئولین حدکا پخش نمودند و گفتند استقبال عالی بوده پخش نکردند، آیا استقبالی کسترده در روژهلات در این رابطه بوده است یا فقط جنگ تبلغاتی است بین رژیم و حدکا؟


دباغ: از لحاظ رسانه ای و مناسبتهای سیاسی در داخل اقلیم کوردستان با این ارتباط دارد که جریانهای سیاسی اقلیم کوردستان در چارچوب منافع کلی اقلیم کوردستان فعالیت نمایند.


بعضی از جریانات سیاسی روژهلات در جواب سوال پول گرفتن از کشورهای مختلف اسرائیل و عربستان و غیره جواب می دهند با ما تماس گرفته نشده و یا می گوید ما اگر شیطان پول بدهد می گیریم نظر شما در این باره چیست؟


دباغ: چنین موضوعی بدین بر می گردد که احزاب سیاسی با توجه به وضعیت معیشتی و بحرانی که در آن قرار گرفته اند، مطمئناً بدلیل مبارزه ی مسلحانه ناچار خواهند شد کمکهای را درخواست کنند و این مقوله نیز از روی ناچاری است. برای همین بار دیگر تاکید می کنم، مبارزه ی مسلحانه در چنین شرایطی بسیار سخت و شرط نیست که حتماً به اهداف خود برسد. زمانی صدای شلیک و توپ تاثیرات خود را داشت. اما امروزه فعالیت سیاسی و دیپلماسی و فرهنگی تاثیرات بیشتری دارد.
همچنین به نظرم نمیرسد که کورد در تلاش باشد با اسرائیل رابطه ای داشته باشد. چونکه مایه نگرانی تمامی کشوریها اسلامی و عربی خواهد شد، هرچند برخی از آنان با اسرائیل رابطه دارند.


توضیح از کار آنلاین:
یکی از مسئولان سایت کوردانە این مطلب را برای درج در کار آنلاین فرستاد. علت مشکل فنی در سایت کوردانە بودە است.

 

افزودن نظر جدید