پیام سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت ـ تورنتو

به گردهمائی گرامی داشت زنده یاد دکتر قاسملو، و سایر همرزمان


۲۲ تيرماه هرسال، يادآور ترور زنده ياد دکتر عبدالرحمن قاسملو دبيرکل حزب دموکرات کردستان ايران است. بيست و هفت سال پيش در چنين روزی به فرمان رهبری جمهوری اسلامی دکتر قاسملو، عبداله قادری آذر و فاضل رسول را عوامل رژيم در شهر وين پايتخت اتريش به قتل رساندند. دکتر قاسملو و همراهانش در حالی قربانی تروريسم دولتی شدند که با حسن نيت و با هدف يافتن راه حلی مسالمت آميز برای تامين مطالبه برحق مردم کردستان ايران به مذاکره با نمايندگان جمهوری اسلامی رفته بودند. رهبری جمهوری اسلامی به جای استقبال از اقدام شجاعانه و مسالمت جويانه دبيرکل حزب دموکرات کردستان ايران، طبق برنامه ازپيش طراحی شده با گلوله به مطالبه حقوقی ملی هم ميهنان کرد ما پاسخ گفت. تلاش زنده ياد قاسملو به پرهيز از خشونت در مبارزه سياسی به بهای جان او تمام شد. آمران ترور دکتر قاسملو همچنان بر تخت قدرت نشسته اند، به دستور آنان تظاهرات مسالمت آميز مردم ايران در مناطق کردنشين و ساير شهرهای کشور با خشونت و نقض عريان حقوق بشر سرکوب می شود، و عاملان آنان همچنان در خدمت دستگاه مرگ در ميان فعالان حقوق ملی، دگرانديشان و مخالفان حکومت به دنبال طعمه انسانی هستند.
دکتر قاسملو مبارز سياسی و روشنفکر مبارزی بود که می دانست تحولات دمکراتيک در کردستان ايران و ساير مناطق کشور با پيروزی جنبش دمکراسی خواهی مردم سراسر ايران پيوند دارد، و اين شناخت هوشمندانه دبيرکل حزب دموکرات کردستان ايران در شعار دمکراسی برای ايران و خودمختاری برای کردستان که راهنمای عمل حزب بود، بازتاب داشت. قاسملو می دانست که درايران هرگامی به سمت استقرار دمکراسی برداشته شود، مردم کردستان ايران به همان اندازه به تحقق مطالبات خود نزديکترخواهند شد.
دکتر قاسملو را رهبران جمهوری اسلامی با اين هدف ترورکردند که صدای اعتراض آزاديخواهانه مردم کردستان عليه استبداد و تبعيض در داخل و خارج از ايران به گوش کسی نرسد. قاسملو را عوامل رژيم به قتل رساندند چون بازماندگان خمينی نگران نفوذ رهبر حزب دموکرات کردستان ايران در ميان نيروهای اپوزسيون و نقش سازنده وی در نزديکی مبارزه مردم کردستان ايران با مبارزه آزاديخواهانه سراسری در کشور بودند. رهبران جمهوری اسلامی قاسملو را کشتند تا واقعيت وجود مردمی را که مطالباتشان از زبان وی و حزب دمکرات کردستان ايران بيان می شد، انکار کنند. اما خواسته های برحق مردم کردستان ايران برای برخورداری از حق آموزش و مکاتبه به زبان مادری، اشاعه فرهنگ کردی، اداره امور محلی به دست نمايندگان مردم ساکن محل که در يک انتخابات آزاد برگزيده شده باشند، و تحقق اصل عدم تمرکز قدرت و توزيع قدرت سياسی در کشور چنان در ميان مردم کردستان ايران ريشه دار و گسترده است که سرکوبگران هر چهره ای را ترور، دستگير و اعدام کنند، باز هم نمی توانند واقعيت حضور آنان را نفی کنند، و به زور سرکوب انگيزه مقاومت و مبارزه را از اين مردم بگيرند.
جنايتکاران حکومت جمهوری اسلامی ایزان دکتر قاسملو را از حزب دموکرات کردستان ايران، هموطنان کرد و مردم ایران گرفتند، اما انديشه انسانی، عدالتخواهانه و مسالمت جويانه وی همچنان زنده است، و الهام بخش فعالان حقوق ملی و جنبش دمکراسی خواهی در کشور ما می باشد. دکتر قاسملو ديگر در ميان ما نيست، اما مبارزه ی آزاديخواهانه ای که او از جمله مشعل دارانش بود اکنون از شهرهای کردستان فراتر رفته و در سرتاسر کشور زنده و پويا در جريان است. جنبشی که چشم انداز آن استقرار دمکراسی در ايران و پايان دادن به هرگونه تبعيض و نابرابری در کشور است.

دوستان عزیز!
طی هفته های اخير خبر چند درگيری نظامی ميان نيروهای سپاه پاسداران و پيشمرگه های حزب دمکرات کردستان ايران در نقاط مختلف کردستان در رسانه ها منتشر شده است. با آمار مختلفی که ارگانهای رسمی از هر دو طرف اعلام کرده اند، می توان يقين داشت که ده ها نفر در اين درگيری ها کشته شده اند.
بي شک سياست های تبعيض آميز و سرکوب گرانه حکومت های ايران چه در دوران قبل از انقلاب و چه پس از آن، برآورده نشدن مطالبات برحق کردها، عدم امکان حضور آزادانه و دمکراتيک اقوام و مليت های مختلف ايران از جمله مردم کردستان در حيات سياسی و مشارکت در برنامه ريزی های اقتصادی و فرهنگی، برخورد نظامی ـ امنيتی از جانب حکومتيان، عدم تحقق وعده های حسن روحانی، عامل اصلی در ايجاد نابسامانی های اجتماعی و سياسی بطور عام و درگيری های نظامی اخير بطور خاص بايد دانست.
محتمل ترین پیامدهای درگيری نظامی برای فعالیت سیاسی و مدنی در کردستان، همانا تشدید فشار جمهوری اسلامی بر فعالان این عرصه ها، تنگتر کردن میدان برای جامعۀ مدنی، مثل همیشه انتساب هر فعالیت مخالفان سیاسی به قدرت های خارجی و از این دست خواهد بود. 
ما از رهبری حزب دمکرات کردستان ايران، با توجه به مسئولیت خطیری که به اعتبار جايگاهش در مبارزات مردم کردستان دارد، انتطار و توقع داريم تا نسبت به پيامدهای منفی و زيانبار درگيری نظامی در کردستان ايران، مکثی دوباره کند، و تداوم مبارزات برحق مردم کرد را در گفتگو، همفکری و اشتراک مساعی با ديگر نيروهای سياسی در کردستان و سراسر ايران پيگيری کند. مشکل و چالش مناطق ملی ـ قومی با مبارزه مسلحانه حل نخواهد شد. 
سازمان ما راه حل مورد نظر خود برای پاسخگويی به چالش ملی ـ قومی و رفع تبعيضات موجود را لغو قوانين تبعيض آميز، استقرار ساختاری غيرمتمرکز و واگذاری حق تصميم گيری به ايالت ها و مناطق ملی ـ قومی می داند. شيوه رسيدن به اين اهداف با اتکا به جنبش دمکراسی خواهی در سراسر کشور، پيگيری مطالبات سياسی ـ مدنی از طرق مختلف و با دوری از خشونت، ثمربخش خواهد بود. 


دوستان!
ترور دکتر قاسملو، صرفا قتل و حذف فيزيکی رهبرحزب دموکرات کردستان ايران در مقطع معينی از دوران حکومت جمهوری اسلامی نيست. ترور دکتر قاسملو، توسل به حذف فيزيکی در مبارزه سياسی، ترور آزادی، جنايت عليه حق زندگی و جنايت عليه بشريت است. چنين جنايتی را نمی توان فراموش کرد و از پيگيری آمران و عاملان آن دست برداشت. هيچ انسان آزاده و هيچ دادگاه عادلانه ای نمی پذيرد که پرونده اين ترور دولتی پيش از محاکمه متهمان شناخته شده آن بايگانی شود.
پيگيری محاکمه آمران و عاملان قتل دکتر قاسملو يک وظيفه انسانی، اجتماعی و عدالتخواهانه است. سازمان ما از هرگونه اقدامی که در اين راستا انجام شود پشتيبانی کرده و به سهم خود در این راستا تلاش می کند.

 

 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

با تشکراز رفقای سازمان که در این شرایط چنین در خواستی از حزب دمکرات ایران نمودند

موضع گیری سازمان فداییان اکثریت درقبال تحرکات نظامی اخیروهشداربه برخی احزاب کرد کاملا بجا ومنطقی وضروری میباشد

سلام-حزب دموکرات واقعانمی داند،چیکارمیکند.این حزب باعث خواهدشد،فقط تعدادی کشته شوند.
این هاجان خودشان وخانواده شان درامان بوده وتنهاتعدادی ازحق طلبان وهویت طلبان ساده وکم سوادرانابودکنند.