از رمانتیسم جنگ تا استتیک فاشیسم

ارنست یونگر، گزارش جنگ در ادبیات

ارنست یونگر، نویسنده آلمانی کوشید تا به ثبت ادبی جنگ در قرن بیست بپردازد. او میان سال های 1998- 1895 میلادی زندگی نمود، و در دانشگاه در رشته های فلسفه و جانورشناسی تحصیل کرده بود. وی در سال 1913 برای چند سالی عضو لژیون نظامی فرانسه شد.
آثار یونگر را آینه تغییر و تحولات و بحران و هیجانات اجتماعی قرن بیست اروپا می دانند. او بقول خودش سرباز شد تا مرگ را تحقیر کند. وی خود را نویسنده ای ناسیونالیست می دانست، و نه مبلغ فاشیسم. نازیها در آغاز آثارش را میان مردم تبلیغ نمودند، ولی بعدا آنان را ممنوع کردند. علاقه فرانسویان به آثار یونگر به سبب آثار سوررئالیستی آغازین وی بود. در پایان عمر وی، میتران رهبر آنزمان فرانسه همراە صدراعظم آلمان به دیدار او رفتند.
ارنست یونگر همچون نیچه و هایدگر بعد از جنگ جهانی دوم در کشور خود مورد بی توجهی قرار گرفت. طرفداران وی او را مبلغ استتیک فاشیسم نمی دانند، چون او در انتقاد از ایدئولوژی فاشیسم کتاب "بوتیقای جنایات فاشیسم" را نوشت.
یونگر همچون یونانیان باستان مرگ را رفیق و شاهد و همراه انسان در مبارزات زندگی قبول کرد، و به نقل از هایدگر می گفت فقط در شرایط اضظراری و فوق العاده و مرزی است که انسان به ماهیت انسان بودن خود نزدیک می گردد. 
آدرنو می گفت او گرچه نویسنده ای بدطینت بود، ولی رویاهایش شبیه چپ ها بودند. یونگر می خواست عقلگرایی و انسانیت را با کمک استتیک و زیبایی های احساسی از میدان بدر کند. او در آثارش بجای تشویق ایده آلهای انسانی، قهرمان پروری را تشویق می نمود. به نقل از منتقدین ادبی، او در کتاب "رعد و برق پولاد" درباره خشونت و پوچی جنگ و آدمکشی سخن می گوید.
منقدین چپ، یونگر را یکی از جاده صاف کن های فرهنگی ادبی فاشیسم آلمان نامیدند که بعد از جنگ جهانی دوم طرح و کوشش ضد هومانیستی خودرا در خدمت ایدئولوژی امپریالیستی قرار داد. یکی از دلایل مخالفت ظاهری او با فاشیسم اعتقادش به نقش برگزیدگان و الیت روشنفکر در جامعه بود، و نه میدان دادن به لمپن های خشن نازیسم.
آثار ارنست یونگر شامل رمان و داستان و مقاله و خاطره نویسی است. مقالاتش شامل تئوریهای ادبی فرهنگی و انتقاد از فرهنگ غرب در قرن بیست هستند. از جمله آثار او - رعد و برق پولاد - روی صخرههای مرمری - آتش و خون - بسیج عمومی - 2 بار ستاره هالی - دیداری خطرناک - کارگر- در پای دیوار - زمان - باغها و خیابانها - معنی و هدف زندگی - سفرنامه های بعد از جنگ - هفتاد سالگی و برباد رفتنی - مشکل علاء دین - بخاطر این هدف - پرش زمان - رویاها - اتوپی های شهری و مقالات سیاسی هستند. مجموعه آثار بیست و دو جلدی وی نیز منتشر شده اند.
شاهکار تئوریک ارنست یونگر در زمینه فرهنگ کتاب "کارگر" مبلغ نوعی قهرمان گرایی ماند سربازان زمان جنگ جهانی اول است.

افزودن نظر جدید