رمان های جرح اورول، خاطرات فضای دیکتاتوری

جرج اورول، رمان نویس و معترض اجتماعی

نام واقعی جرج اورول، نویسنده انگلیسی، اریک آرتور- بلیر است. او در 30 سالگی نام اورول را که اسم رودخانه ای در بریتانیا است برای خود برگزید. اورول در سال 1903 در شهر مطهری هند، بنگلادش امروزی، که آنزمان مستعمره انگلیس بود، بدنیا آمد، و در سال 1950 در سن 47 سالگی بر اثر ابتلا به بیماری سل در لندن درگذشت.
اورول بدلیل اعتراض به سیاست استعماری انگلیس و نوشتن رمان انتقادی "روزهای برمه ای" از اداره پلیس استعماری انگلیس در کشور برمه اخراج شد. بعد از ترک برمه، در لندن و پاریس یک زندگی کارگری، آواره و بی خانمان را از سر گذراند.
اورول در جنگ داخلی اسپانیا نیز در کنار یک گروه تروتسکیستی علیه فاشیسم جنگید. او در این رابطه رمان "کاتالونی من" را نوشت. گرچه وی خودرا سوسیالیستی آزادیخواه می دانست، چپها او را ولی تروتسکیست نامیدند.
اورول، روزنامه نگار، رمان نویس، و نویسنده مقالات سیاسی است که رمانهای اجتماعی انتقادی مهمی نیز نوشت. منتقدین چپ تضادهای شخصی و درونی اورول را محصول شرایط زندگی تاریخی او می دانند، و اشاره می کنند که وی فرزند دوره استعمار انگلیس بود که در شبه قاره هند بدنیا آمد، سوسیالیست شد، علیه فاشیسم جنگید، از استالینیسم سرخورده شد، در جنگ داخلی اسپانیا مجروح شد و در میانه سالی درگذشت.
جرج اورول را می توان یکی از مدافعان و سخنگویان قربانیان فاشیسم و توتالیتاریسم قرن گذشته دانست.
او در رمانهایش به افشای دیکتاتوری نظام های فاشیستی، امپریالیستی، استالینیستی و دیگرنظام های اتوریته پرداخت.
در آثار اورول بحرانهای اجتماعی سیاسی نیمه اول قرن 20 مشاهده می شود. او در آنجا به روش استعماری حکومت نمودن دولت انگلیس در آسیای شرقی اعتراض کرد. اورول در رمانهایش به بن بست اخلاقی حاکمیت استعمار انگلیس نیز اشاره می کند.
بخش دیگری از آثار اورول همدردی با قربانیان جامعه طبقاتی بورژوایی است. او نظری انتقادی سیاسی نسبت به مدرنیته آنزمان نیز داشت و به نقد خطر تهدیدکننده کنترل شدید فرد در جوامع دیکتاتوری پرداخت.
دو رمان او از درون سه ایدئولوژی فاشیسم، لیبرالیسم، و استالینیسم به افشاگری می پردازند. رمان "مزرعه حیوانات" و رمان ضد اتوپی و آینده نگر "1984" از جمله بهترین شاهکارهای ادبیات اجتماعی و انتقادی ضد دیکتاتوری قرن 20 هستند.
رمان مزرعه یا قلعه حیوانات جرح اورول رمانی است ضد استالینیستی . او در آنجا به انتقاد از روشنفکرانی می پردازد که بعد از بقدرت رسیدن، اصول اخلاقی و انقلابی را زیر پا می گذارند و مثل حاکمان پیشین، فاسد و مبتذل می شوند.
رمان ضد اتوپیستی "1984" جرج اورول یکی از کلاسیک های مدرن ادبیات جهانی است که در کنار رمان "جهان زیبای جدید" آلدوس هوکسلر، مهمترین رمان آنتی اتوپی قرن 20 بود و در باره فاشیسم هیتلری می باشد.
اورول می نویسد در حکومتهای توتالیتر و تمامیت گرا، روشنفکران را یا بقتل می رسانند و یا به سکوت وادار می کنند و یا آنها را مجبور می کنند که استعدادهای خودرا بفروشند. قهرمانان غالب آثار او از اقشار پایین جامعه هستند که برای فرار از فشار سرمایه داری به رمانتیک خیالی گذشته پناه می برند.
اورول از شرایط دیکتاتوری شکایت می کند که حتی مهاجرت درونی روشنفکران را نیز تاب نمی آورند، و آنان را حتی در رختخوابهم تعقیب می کنند. وی می گفت وجود مذهب زمانی غیر ضروری است که دشمن دیگر نیاز به ریختن اشک رنجبران نداشته باشد. دولت انگلیس گویا سالها پیش فاش ساخت که جرج اورول در جوانی مدتی مامور مخفی امنیتی آن بوده.
از جمله آموزگاران ادبی اورول - زولا، سویفت، دفو، جویس، دیکنز، گئورگه مور و مکتب ادبی ناتورالیسم بودند. از جمله آثار وی - مزرعه حیوانات - رمان اتوپیستی 1984 - کاتالونی من - روزهایی در برمه - خیابانی به روستا - بگذار اسپیدها پرواز کنند - چرا می نویسم - سرکشی برای تنفس - در درون والس - شلیک به فیل - یک دختر روحانی - و زندگی تکاندهنده هستند.

افزودن نظر جدید