انرژی خورشیدی، ارزانتر از همیشه، نصف قیمت انرژی فسیلی

 
 
• شرکت "سولارپاک" با پیشنهاد قیمت 1/29 دلار برای هر مگاوات ساعت برق، برندۀ مناقصۀ تولید برق از انرژی خورشیدی در شیلی شد.
• در این بزرگترین مناقصۀ تاریخ شیلی برای تولید انرژی، هزینۀ تولید 40 درصد کاهش یافته است.
شرکت اسپانیائی "سولارپاک تکنولوژیکا" با دادن پیشنها قیمت 1/29 دلار برای هر مگاوات ساعت برق، برندۀ مناقصه برای ایجاد یک مزرعۀ خورشیدی 120 مگاواتی در شیلی شد. این قیمت، با پیش افتادن از قراردادی که در ماه می همین امسال برای تولید برق در دوبی عقد شد، پائین ترین قیمتی است که تا کنون برای تولید برق از انرژی خورشیدی خواسته شده است؛ پائین ترین قیمت برای تولید هر نوع انرژی تجدیدپذیر و تقریباً نصف قیمت درخواستی در همان مناقصه برای تولید برق از ذغال سنگ.
اینیگو مالو د مولینا، مدیرکل سولارپاک، می گوید که "این قیمت یکی از پائین ترین قیمتهای پیشنهادشده در تمام دنیا و برای تولید هر نوع انرژی تا کنون است." او توضیح می دهد: "تکنولوژی انرژی خورشیدی پیشرفت فوق العاده ای داشته و اکنون دیگر توان رقابت خود را با دیگر انواع منابع انرژی به اثبات رسانده است."
در سالهای اخیر هزینۀ تولید برق از انرژی خورشیدی به شدت کاهش یافته است و انرژی خورسیدی در شیلی در بازار جهانی ارزانترین است. علت اصلی این هزینۀ پائین، کاهش مدام قیمت پانلهای خورشیدی است. قیمت متوسط پانلهای خورشیدی پلی سیلیکن در همین هفتۀ جاری حدود 48 سنت در هر وات کاهش یافت. این یک رکورد است.
محل ایده آل
محلی که برای ایجاد مزرعۀ خورشیدی در نظر گرفته شده است، نیز یک فاکتور مؤثر در کاهش هزینه است. این مزرعه در صحرای آتاکاما در شیلی، در ارتفاعات آندز و در نزدیکی خط استوا، احداث خواهد شد. صحرای آتاکاوا یکی از پرآفتاب ترین و خشک ترین نقاط روی زمین است. این صحرا محلی ایده آل برای تولید انرژی خورشیدی است و نسبت به محلی با آفتاب کمتر، برق بیشتری تولید می کند.
دولت شیلی در کار برنامه ریزی برای تکمیل خطوط انتقال برق سراسری است؛ خطوطی که برق را از این صحرا به تمام نقاط کسور منتقل خواهند کرد. این برنامه نیز در تشویق سولارپاک و دیگر تولیدکنندگان به دادن پیشنهاد قیمتهائی چنین پائین مؤثر بوده است، با این حال تحلیلگران انرژی این قیمت را "چندان پائین که بازار را به حیرت انداخته است"، توصیف کرده اند. 
مناقصۀ گفته شده بزرگترین قراردادی است که دولت شیلی تا کنون برای تولید انرژی عقد کرده است. ظرفیت 12430 گیگاوات ساعت در سال، که سولارپاک تولید خواهد کرد، یک سوم تمام مصرف برق منظم را تأمین خواهد کرد. قیمت پیشنهادی هم 40 درصد کمتر از قیمت قراردادی برای پروژه ای مشابه در سال گذشته است.
تولیدکنندگان انرژیهای تجدیدپذیر بیش از نیمی از کل مناقصۀ گفته شده را به خود اختصاص دادند. پائین ترین قیمت برای انرژی بادی، که به مناقصه پیشنهاد شده بود، 1/38 دلار، برای گاز طبیعی 47 دلار، برای ذغال سنگ 57 دلار، هیدروالکتریک 60 دلار و زمین گرمائی 66 دلار برای هر مگاوات ساعت بود.
طبق شرایط مناقصه، تولیدکنندگان می بایست برای تولید یک میزان معین انرژی پشنهاد قیمت می دادند، بی آن که تعیین کنند چه نوع تکنولوژی و نیروگاهی را برای تولید در نظر دارند. پیشنهادها از ارزانتیرین تا بالاترین قیمت لیست شده اند و شرکتهای توزیع برق قرارداد را با ارزانترین پیشنهاد شروع می کنند و تا رسیدن به ظرفیت مورد نیارشان به ترتیب به پیشنهادهای بعدی مراجعه خواهند کرد.
قرارداد دوبی
دولت دوبی در ماه می امسال قراردادی را برای تولید برق به قیمت 9/29 دلار، و دولت مکزیک نیز در ماه مارس امسال قراردادی را به قیمت 5/35 دلار برای هر مگاوات ساعت – هر دو برای تولید برق از انرژی خورشیدی - عقد کرده اند.
سولارپاک در خال حاضر دارای یک ظرفیت فعال 37 مگاواتی در شیلی است و یک ظرفیت 21 مگاواتی دیگر را هم در دست ساختمان دارد. کار پروژۀ آتاکاما از سال 2018 شروع می شود و انتظار می رود که در سال 2019 بهره برداری از آن آغاز شود. سولارپاک از اعلام هزینه های مورد انتظار پرهیز کرده است.
کارلوس فینات، پرزیدنت "انجمن انرژِهای تجدیدپذیر شیلی" می گوید: "این قرارداد نشانۀ نیرومندی از تداوم گذار به انرژیهای تجدیدپذیر است و همچنین اخطاری نیرومند به شرکتهای تولید انرژی، که هر چه سریعتر خود را با این روند دمساز کنند".
 
منبع: 
منبع: بلومبرگ، 22 اوت 2016

افزودن نظر جدید