تغییرات در قانون کار

مصاحبه تلویزیون همبستگی با صادق کارگر

مدتی است سوالات زیادی در ارتباط با اصلاحات انجام گرفته در قانون کار ایران و اینکه آیا به این اصلاحات باید واکنش نشان داد یا نه در بین فعالین کارگری در داخل و خارج ایران صورت می‌گیرد. ما با نظرات مختلفی در این خصوص روبرو هستیم. تعدادی از فعالین نظرشان بر این است که این قانون به هر حال در مواردی می‌شود از آن دفاع کرد و می‌بایست بواسطه منافع کارگران و زحمتکشان در ایران به اصلاحاتی که روی آن صورت می‌گیرد و یا گرفته واکنش نشان داد. در مقابل تعدادی هستند که این نگاه را قبول ندارند و می‌گویند که این قانون، قانونی‌ست که حکومتی‌ست و سودی برای کارگران ندارد که ما بخواهیم از آن دفاع بکنیم.

آقای صادق کارگر فعال کارگری به سوالات در ارتباط با این مباحث پاسخ داده است: 

 

منبع: 
تلویزیون همبستگی
بخش: 

افزودن نظر جدید