اعدام احسان فتاحیان را متوقف کنید!

طی چند روز گذشته خبرهایی در رسانههای عمومی ایران در خصوص اعدام قريب الوقوع یک زندانی سیاسی با نام احسان فتاحيان منتشرگرديده و خبر ابلاغ اين حکم مورد تائيد وکيل وی و خانواده اش قرار گرفته است. حکم اعدام اين زندانی سياسی کُرد قرار است صبح روز چهارشنبه ۲۰ آبان ماه ۱٣٨٨ در زندان سنندج به اجرا گذاشته شود.

احسان فتاحيان فرزند عزت الله ، سال گذشته در شهر کامياران دستگير و به اتهام محاربه از طريق اقدام عليه امنيت ملی کشور از سوی بابايی رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به تحمل ۱۰ سال حبس در تبعيد در شهرستان رامهرمز محکوم شد. اما در کمال ناباوری پس از بررسی دوباره پرونده در شعبه ۴ دادگاه تجديدنظر استان کردستان با افزودن اتهام محاربه، اين حکم به اعدام تغيير يافت. با اعلام خبر فوق، تلاش های بسیار وسیعی از سوی فعالین حقوق بشر در ایران و جهان، برای جلوگیری از اعدام نامبرده در جریان است. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ایران و همچنین خانواده ی احسان فتاحیان در نامه های سرگشاده ای به رئیس قوه ی قضائیه خواهان توقف حکم اعدام شده اند.

ما به عنوان تشکل های مدنی ایرانیان در بلژیک، مجازات اعدام را عملی جنایتکارانه و ضدبشری می دانیم و از اینرو با مجازات اعدام به هر بهانه ای و تحت هر عنوانی مخالف هستیم و برای لغو آن با تمام نیرو مبارزه می کنیم.

ما امضاکنندگان، به شدت نگران اجرای حکم اعدام اين فعال سياسی کرد ایرانی می باشیم و از قوه قضائيه میخواهيم که صدور حکم مرگ را متوقف کند.

گروه ندای مادران- بلژیک

انجمن فرهنگی و حقوق بشری بیان- بلژیک

کانون مدافعان حقوق بشر در ایران- بلژیک

جمعیت دفاع از جبهه جمهوری و دمکراسی در ایران- بلژیک

مرکز فرهنگی پرسپولیس- بلژیک

دوشنبه ۱٨ آبان ۱٣٨٨ - ۱۰ نوامبر ۲۰۰۹

آدرس تماس: iranianbelgique@yahoo.fr


افزودن نظر جدید