برخورد غیرقانونی با منصوره بهکیش را محکوم می کنیم!

 
ماموران سازمان امنیتی – اطلاعاتی فرودگاه جمهوری اسلامی بار دیگر حقوق یکی از خانواده های آسیب دیده و دادخواه را نقض کردند. آنان به جای پاسخ گویی، با ضبط گذرنامه منصوره بهکیش از پرواز وی در روز جمعه 26 شهریور 1395، به خارج از کشور جلوگیری به عمل آوردند. هم چنین احضاریه ای برای "دادسرای انقلاب – شعبه مقدس اوین" به وی ارائه دادند.
منصوره بهکیش دو برادرش را در کشتار 67 و چهار عضو دیگر خانواده اش را نیز در سال های قبل از آن در کشتارهای دهه 60 از دست داده است. او با فعالیت های دادخواهانه اش در مورد کشتار دهه 60 چهره ای شناخته شده است. وی هم چنین به علت پیگیری این خواسته های دادخواهانه در سال 1391 با اتهامات "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق تشکیل مادران عزادار" و "تبلیغ علیه نظام" به سه سال و شش ماه حبس تعلیقی و شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
ما، مادران پارک لاله، برخورد غیرقانونی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در جلوگیری از سفر منصوره بهکیش به خارج از کشور را محکوم نموده و نسبت به احضار وی به "دادسرای انقلاب – مقدس اوین" نگران هستیم.
 
ما این عمل را دنباله رفتارهای قانون ستیز و آزادی کُش حکومت با هزاران دگراندیش و آزاداندیش میهنمان می دانیم، و مصرانه و با جدیت تمام خواستار تحویل گذرنامه ضبط شده به ایشان و دست برداشتن حکومت از آزار این فعال جنبش دادخواهی هستیم.
 
 
27 شهریور 1395

افزودن نظر جدید