قرار مصوب کنگرهٔ فوق‌العادهٔ سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

قرار مصوب کنگرهٔ فوق‌العادهٔ سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

  در بازهٔ زمانی میان کنگرهٔ چهاردهم و کنگرهٔ فوق‌العادهٔ سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، شورای موقت سوسیالیست‌های چپ ایران پایان مشارکت خود در «پروژهٔ شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ» را رسماً اعلام کرد و در سازمان اتحاد فداییان خلق ایران بر سر مشارکت متشکل در «پروژهٔ چپ» اتفاق نظر وجود ندارد. هم‌زمان در میان بخش‌هایی از نیروهای سهیم در «پروژهٔ چپ» هم‌گرایی و عزمی مشترک برای پاسخ‌گویی به نیاز به وحدت در صفوف نیروهای چپ ایران و ادامهٔ تلاش در این راه وجود دارد.

 برای بنیان‌گذاری تشکل سیاسی مشترک با مضمون حزبی

 ۱)      کنگرهٔ فوق‌العادهٔ سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در راستای عزم سازمان ناظر بر تأمین وحدت هر چه گسترده‌تر در صفوف نیروهای چپ ایران نهادهای منتخب خود را موظف می‌کند با تامین توافق هم‌راهان کنونی خواهان فعالیت تشکیلاتی واحد، هم‌راه آنان اقدام به بنیان‌گذاری یک تشکل مشترک سیاسی با مضمون حزبی نماید. ارادهٔ کنگرهٔ سازمان معطوف به شرکت مجموعهٔ سازمان در روند تشکیل «تشکل مشترک حزبی» به شمول شرکت در اجلاس‌های بنیان‌گذاری آن (مانند کنگرهٔ مؤسس) است. عضویت در «تشکل مشترک حزبی» به صورت فردی است و نه سازمانی. کنگرهٔ سازمان همهٔ نهادهای مسئول سازمان را موظف به تأمین امکان مشارکت همهٔ اعضای سازمان در تمامی مراحل بنیان‌گذاری «تشکل مشترک حزبی» می‌کند؛

 ۲)      کنگرهٔ فوق‌العادهٔ سازمان پیش‌نهاد دارد کنگرهٔ بنیان‌گذار «تشکل مشترک حزبی» حداکثر تا شش ماه آینده، و ترجیحاً در ۱۹ بهمن سال جاری، سالروز بنیان‌گذاری جنبش فدایی، برگزار شود؛

 ۳)      کنگرهٔ سازمان با تاکید بر ارادهٔ خود مبنی بر گفتگو و هم‌کاری با سازمان اتحاد فداییان خلق ایران، این سازمان را فرا می‌خواند تا برای فعالیت مشترک در راستای آرمان‌های تاریخی جنبش فداییان خلق و در ادامهٔ تلاش‌های مشترک چندین ساله، در بنیان‌گذاری «تشکل مشترک حزبی» مشارکت جوید. هم‌چنین کنگرهٔ سازمان همهٔ تشکل‌ها و کنش‌گران چپ را که به پیکار در راه سوسیالیسمی هم‌پیوند با آزادی و دموکراسی باور دارند، به مشارکت در بنیان‌گذاری «تشکل مشترک حزبی» فرا می‌خواند؛

 ۴)      بنیان‌گذاری «تشکل مشترک حزبی» و اختصاص نیروی لازم از سوی سازمان برای پا گرفتن آن به معنای تصمیم‌گیری بلافصل در بارهٔ چند و چون فعالیت سازمان نیست. سازمان با توجه به پیش‌رفت روند بنیان‌گذاری «تشکل مشترک حزبی» و وضعیت لحظهٔ آن، با برگزاری کنگره یا از طریق همه‌پرسی پیرامون گام‌های بعدی خود در این زمینه تصمیم می‌گیرد و برنامهٔ عملی برای مشارکت دادن نیروهای سازمان در تشکل جدید را تنظیم و به روز می‌کند. باز یا بسته بودن دورهٔ گذار توسط کنگرهٔ سازمان تعیین خواهد شد؛

 ۵)      الزام دورهٔ گذار پذیرش «دوعضویتی» است. با تصویب این قرار بند ناظر ممنوعیت عضویت اعضای سازمان در احزاب دیگر ایرانی در مورد عضویت در «تشکل مشترک حزبی» تا کنگرهٔ آیندهٔ سازمان معلق می‌شود. کنگرهٔ آیندهٔ سازمان باید به صراحت در بارهٔ تمدید این تعلیق تصمیم‌گیری کند؛

 ۶)      نام «تشکل مشترک حزبی» برپایهٔ توافق همگانی برگزیده می‌شود. کنگرهٔ سازمان با توجه به بار تاریخی و اجتماعی، وجود شکلی از نام «فدایی» در نام «تشکل مشترک حزبی» را پیش‌نهاد می‌کند.

 

 کنگرهٔ فوق‌العادهٔ سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

 یک‌شنبه، ۱۸ مهر ماه ۱۳۹۵ (۹ اکتبر ۲۰۱۶ میلادی)

 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

تبريكات صميمانه من بخاطر صدور اين سند تاريخي. با صدور اين سند، فصل نويني در تاريخ جنبش جبهه "كار" و جنبش فدائي ايران ورق ميخورد.