ما از فراخوان سندیکای کارگران شرکت واحد حمایت می کنیم!

سندیکای کارگران شرکت واحد برای مقابله با حمله کارفرمایان به قانون کار فراخوان امضا طومار داده است که می تواند اولین گام برای اعتراضات آتی باشد.

ضمن اینکه سلام و درود گرم و صمیمانه خود را تقدیم کارگران سندیکای شرکت واحد می کنیم، از تمامی تشکل های کارگری، کارگران فعال ، معلمان و پرستاران و زنان و دانشجویان ، دانش آموزان و همچنین از اعضا و هواداران سازمانها و احزاب انقلابی می خواهیم، با برگزاری نشست ها و سمینارها ، با تشکیل جلسات کوچک و بزرگ و با برگزاری تجمعات و حتی برگزاری گلگشت ها و...  اقدام به حمایت و دفاع از این خواسته (در سطح حداقل امضاء طومار و رشد این خواسته به اعتراضات عملی متحدانه و گسترده)  را در سطح کل کشور پیش ببرند، بدون شک همه ما می دانیم یکی از مطالبات محوری طبقه کارگر در ایران کوتاه کردن دست کارفرمایان و دولت سرمایه داری در اعمال تغییرات در قانون کار است، بنا براین در جهت گسترش و تبدیل کردن مطالبه فوق بعنوان یکی از نقاط شروع همبستگی سازمانی طبقه کارگر بر قراری ارتباط گسترده بخش های جنبش را مد نظر داشته برای پیش برد و گسترش مبارزه با تغییر قانون کار گام اول هدف خود بدانیم و اقدامات لازم را با برنامه ریزی های دقیق پیش ببریم، از رفقای خارج کشور نیز می خواهیم در جهت گسترش و بروز نگهداشتن موضوع به برگزاری اعتراضات، سمینار ها، مصاحبه و گفتگو های مختلف، بر گزاری جلسات و... اقدام نمایند تا بیشتر بتوانیم موضوع را شکافته و از جهت خبری نیز ملموس تر و بروز تر پیش بریم. در این جهت سازمانها و تشکیلات ها و محافل موجود که دارای رادیو و تلویزیون و نشریات مختلف هستند موظفند و می توانند در تلویزیون ها و رادیو ها و سایت و نشریات  خود به بحث و گفتگوی گسترده اقدام نمایند، هر چند ممکن است برای بسیاری از ما، امضا طومار حرکتی کوچک و برای دوره گذشته باشد اما برای شروع حرکت های بزرگ بخصو ص در داخل نیاز به گام های اولیه است که شکافتن و بروز کردن دخالت و مقابله با تغییر قانون کار که خود تنها یک حرکت تدافعی می باشد ضرورت مبارزه امروز و آماده شدن برای حمله در مبارزات فردا است، فراموش نکنیم که برای حرکت های بزرگ و اعتراضات قوی تر نیاز به تشکل های بیشتر و تشکل سراسری داریم، که اعتراضات کوچک امروزی می توانند ضمن مقابله با حمله کارفرمایان و دولت سرمایه داری به دست آورد های طبقه کارگر زمینه ساخته شدن تشکل های بیشتر و فدراسیون سراسری کارگری را هموار نمایند.

پیش بسوی ایجاد فدراسیون سراسری کارگری

4/8/1395

 

افزودن نظر جدید