نابینا کردن چشمان یک زندانی و ۱۹ اعدام در هفته منتهی به گفتگوی حقوق بشری

صبح روز جاری درحالی دو چشم مرد قروه‌ای در دادسرای جنایی تهران کور شد که قرار است روز آینده هیئت ایرانی گفتگوهای حقوق بشری با اتحادیه اروپا را آغاز کنند. 

بنابه گزارش رسانه‌های رسمی از جمله ایسنا، حکم قصاص دو چشم (نابینا کردن) یک زندانی به نام "محمدرضا" در روز سه‌شنبه ۱۸ آبان ماه به اجرا درآمد. این زندانی متهم بود به صورت خواهرزاده ۴ ساله خود آهک پاشیده و موجبات کوری وی را فراهم کرده بود.
در گزارشها آمده پرونده وی در قالب نیابت به دادسرای جنایی تهران جهت اجرای حکم ارسال شده بود.
همچنین محمد شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی تهران در این باره گفت: "این دومین اجرای حکم اسیدپاشی و ترکیبات شیمیایی (آهک) در کشور از زمان تصویب ماده واحده مجازات اسیدپاشی یا سایر ترکیبات شیمیایی مصوب ١٣٣٧ است که مورد قبل در اواخر سال قبل توسط دادسرای جنایی اجرا شده بود."
گفتنی است، طی هفته گذشته اعدام ۱۹ زندانی در زندانهای مختلف ایران توسط نهاد آمار سازمان حقوق بشر ایران به ثبت رسید. این اعدامها و اجرای مجازات غیر انسانی نابینا کردن چشم در حالی صورت گرفتند که روز آینده یعنی چهارشنبه ۱۹ آبان ماه قرار است گفتگوهای حقوق بشری ایران با اتحادیه اروپا در بروکسل آغاز شود.
سازمان حقوق بشر ایران ضمن محکوم کردن این اقدام از اتحادیه اروپا می‌خواهد که لغو فوری احکام وحشیانه مانند قصاص چشم، قطع عضو و اعدام در ملاء عام را در دستور گفتگوها با ایران قرار دهند.

محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در این رابطه گفت: "جمهوری اسلامی ایران احتمالاً تنها حکومتی است که احکام وحشیانه‌ای همچون قصاص چشم را اجرا می‌کند. اجرای چنین حکمی یک روز قبل از گفتگوهای «حقوق بشری» ایران و اتحادیه اروپا، جدیت و اراده اروپا در این گفتگوها را به چالش می‌کشد. ما از جامعه جهانی و بخصوص اتحادیه اروپا می‌خواهیم که لغو کامل مجازات‌های قرون وسطایی همچون قصاص چشم، قطع عضو و اعدام در ملأ عام وهمچنین تعلیق تمامی احکام اعدام در ایران را در صدر گفتگوهای خود با مقامات جمهوری اسلامی قرار دهند."

افزودن نظر جدید