چالش کرد و سیاست های دول منطقه و قدرت های جهانی

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

به نظرم حداقل کاری که میتوانید انجام شود که این مباحث ونتایج حاصله بصورت فراگیر به دست دوست دارانی که امکان ورود در این گونه بحث وجدل هارا ندارند انتشار ان از طریق فایل صوتیست.به عنوان یک پیشناد.متشکر