کار روزنامه ای شماره 69

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

رضا پهلوي از انتخابات ازاد مي گويد .
شيرين عبادي از انتخابات آزاد مي گويد
شل و توتال قرار داد مي بندند بدون اينكه كاملا با سپاه هماهنگ شده باشد
روسيه و امريكا دارند در سهم باهم كنار مي آيند غير از لفاظي هاي گرم در جنگ سرد
همسايگان عربي شريك با تاييديه اروپا سر امنيت منطقه و جزاير و .. بناي ناسازگاري گذاشته اند
علم عثمان پنهان نگهداشته با نيم كرشمه بدست جناحين روكرده اند
تداركات نظامي براي روز مبادا در دريا فراهم است فقط براي خنثي كردن شيطنت سپاه نه حمله
استرداد اموال پهلوي را براي طرح تبليغاتي تغيير توي دهانشان گذاشته اند
قصد دارند توي نمك خوابانده را رو كنند
پشت روباه پخمه اگر كفتارهاي دريده باشند داستان فرق مي كند