16 آذر، روز دانشجو

از زمانی که دانشگاه در ایران تاسیس گردید، جنبش دانشجوئی ایران نیز پا به عرصه وجود گذاشت. زیرا که وقتی برگزیده ترین و آگاه ترین فرزندان ملت در محوطه دانشگاه در کنار هم قرار می گیرند، به علل تمام فساد ها و عقب ماندگی های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی که در نتیجه نبودن آزادی هاست، پی می برند و به این حقیقت مسلم می رسند که استبداد و دیکتاتوری عامل اصلی فسادها و عقب افتادگی های جامعه است.

جنبش دانشجوئی ایران در جریان نهضت ملی شدن نفت و نخست وزیری دکتر محمد مصدق در جهت حمایت از دولت ملی و مبارزه با بخش ارتجاعی و ضد آزادی هیئت حاکمه بسیار فعال بود. لذا طراحان کودتای ننگین 28 مرداد32 زمان اجرای طرح کودتا را در مرداد ماه و در زمان تعطیلی دانشگاه و دبیرستان ها برنامه ریزی کردند تا با مقاومت دانشجویان و جوانان دانش آموز مواجه نشوند و بتوانند آن کودتای خائنانه را به مرحله عمل برسانند. ولی با فرا رسیدن مهر ماه و باز شدن دانشگاه، مخالفت دانشجویان با کودتاچیان و اعتراضات آنان آغاز شد. به ویژه در روزهای آذر ماه که محاکمه دکتر مصدق در دادگاه نظامی و مدافعات قهرمانانه آن بزرگمرد در دادگاه در جریان بود، و هم چنین اقدام دولت کودتا برای برقراری مجدد رابطه با دولت استعماری انگلیس، طراح و عامل اصلی کودتای 28 مرداد، سبب گردید که اعتراضات دانشجویان دانشگاه تهران به اوج خود برسد. سرانجام در روز 16 آذر32 رژیم کودتا با تهاجم به داخل دانشگاه و به رگبار بستن دانشجویان، ده ها تن از آنان را مجروح و سه دانشجوی دانشکده فنی، احمد قندچی، مصطفی بزرگ نیا و مهدی شریعت رضوی را به شهادت رسانید. بدین سان روز16 آذر به نام روز دانشجو در تاریخ این سرزمین ثبت گردید. پس از انقلاب به انحراف رفته 57 هم باز دانشجویان ایران کوشیدند، یاد و خاطره روز دانشجو را زنده نگهدارند و همچنان با برپائی مراسم 16 آذر خواسته های آزادیخواهانه خود را مطرح می نمایند و نسبت به فقدان آزادی ها و نقض فاحش حقوق بشر اعتراض می کنند. جای دریغ و تاسف بسیار است که هم اکنون تعداد زیادی از دانشجویان فرهیخته و میهن دوست ایران در زندان ها به بند کشیده شده اند و صدها نفر از آنان با محرومیت از تحصیل روبرو گشته اند و این رفتارهای ناهنجار حاکمیت، سیل فرار مغز ها و متخصصان را از کشور هر روز فزونی می بخشد.

جبهه ملی ایران آزادی کلیه دانشجویان زندانی و بازگرداندن دانشجویان محروم از تحصیل به کلاس های درس و رعایت شئون و کرامت انسانی دانشجویان و دانشگاهیان و برچیده شدن فضای امنیتی پلیسی از دانشگاه ها را مصراً خواستار است.

16 آذرماه 1395

 تـهران – جـبهه ملــی ایــران

افزودن نظر جدید