اطلاعیه برگزاری اولین نشست حضوری شورای مرکزی دوره 15

اولین نشست حضوری شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) پس از کنگرۀ فوق العاده (15) سازمان، در روزهای شنبه و یکشنبه 6 و7 آذر 1395 مطابق با 26 و 27 نوامبر 2016 برگزار شد. این نشست با شرکت رفقای شورای مرکزی و مشاوران شورا برگزار گردید. در طی دو روز موضوعات مربوط به دستور کار نشست که پیشتر در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفته بود، مورد بررسی و گفتگو قرار گرفت و تصمیمات لازم در هر بخش اتخاذ شد. در این جلسه پس از توضیحات هیات رئیسه شورا، استماع تذکرات و پاسخ مسئولین، مسئول کمیسیون گفتگو با رفقای کاندیدای ارگانهای مرکزی و گروه های کار، گزارشی از نتایج کار کمیسیون را به جلسه ارائه داد. 

اعضا و مشاورین شورای مرکزی در طی دو روز گفتگو و رسیدگی به طرح ها و پیشنهادات ارائه شده به نشست مربوطه توانستند در عرصه های زیر تصمیم گیری کنند.
- قرار مصوب گروه کار ویژه برای تشکیل «تشکل سیاسی مشترک با مضمون حزبی»:

"شورای مرکزی پانزدهم گروهی را جهت پیشبرد امور مربوط به قرار مصوب کنگره فوق العاده تا برگزاری کنگره مشترک، زیر نظر شورای مرکزی انتخاب می نماید.
یک: اعضای این گروه از میان اعضای سازمان انتخاب خواهند شد.
دو: مسئولیت موضع گیری سیاسی مشترک به عهده هیات سیاسی-اجرایی خواهد بود."

سپس نشست شورای مرکزی تصویب کرد که برای مشارکت هر چه بیشتر و گسترده اعضای تشکیلات سازمان، تعداد اعضای این گروه هفت نفر باشند. این گروه تا دو هفته آینده از میان اعضای سازمان (تشکیلات و شورای مرکزی) انتخاب خواهد شد.

در اين نشست همچنين اعضای ارگانهای شورای مرکزی اعم از هيئت رئيسه شورا و هيئت سياسی ـ اجرايی انتخاب شدند.

نشست شورای مرکزی در عصر یکشنبه در فضای دوستانه به پایان رسید.

 دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)

14 آذر 1395 (4 دسامبر 2016)

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها