بولتن کارگری شمارۀ 163

تحلیل هفته: آری، سرکوب دیگر جواب نمی دهد

از تجربە دیگران: پژوهشی دراتحادیه های صنفی قبرس، تاریخچه جدایی ها و چالش های مشترک آینده )بخش پنجم)

دیگر کشور ها: مقاومت کارگران بلژیک " INESTA " برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه

از جهان کار: "کار" در زمانۀ ترامپ

 

بولتن کارگری شمارۀ 163 در قالب پ.د.اف.

افزودن نظر جدید