در اندوه درگذشت رفيق ولی االله جعفریان

با کمال تاسف اطلاع یافتیم که ولی االله جعفریان دیوکلائی یار ديرينه ما،  صبح روز سه شنبه ٧ دی ١٣٩٥، چشم از جهان فرو بست.

رفیق ولی که در ميان ما به رفيق "پرويز" شهره بود، اواخر دهه ٤٠ به همراه عده ای از ياران خود به مبارزه علیه استبداد رژيم شاه روی آورد. او و يارانش در سال ١٣٥٠ دستگير شدند. رفيق ولی ٧ سال رنج زندان را تحمل کرد و در سال ١٣٥٧ از زندان آزاد گرديد. او بعد از انقلاب بهمن به صفوف فدائيان پيوست و کلاس های آموزشی را در شهر بابل راه انداخت و بعد از سکونت گزيدن در تهران، فعاليت خود را در روابط عمومی سازمان ادامه داد. رفيق جعفريان در سال ١٣٦١ به عضويت کميته مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در آمد. با يورش همه جانبه جمهوری اسلامی به سازمان، رفيق ولی مجبور به ترک کشور شد، ابتدا در افغانستان و بعد از مدتی در آلمان ساکن شد. رفيق ولی از ابتدای راه اندازی نشريه "اکثريت" در کلن، مسئوليت سردبيری آن را برعهده داشت و سال ها در اين نشريه قلم می زد. او يکی از ستون های سازمان در تشکيلات خارج از کشور بود.

رفيق ولی بعد از سپری کردن دوره ای از زندگی خود در غربت، به ايران بازگشت و گسيختگی ها را ترميم نمود. اما او در پايانه هفتمين دهه حيات خويش، خانواده و ياران خود را ترك كرد. رفیق ولی انسانی سخت کوش، صمیمی و اهل فکر بود، به ارزش های چپ باور داشت و سال های طولانی عليه استبداد و برای تحقق آزادی و عدالت اجتماعی مبارزه کرد.

پیکر زنده یاد ولی اله جعفریان روز چهارشنبه ٨ دی ماه در ایران در محیطی آکندە از حزن و اندوە و با حضور اعضای خانوادە، فامیل، دوستان و رفقای ولی جعفریان بە خاک سپردە شد.

سازمان ما و همه کوشندگان راه آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی یکی از یاران شریف خود را از دست دادند. فقدان زنده یاد ولی الله جعفریان را به خانواده، یاران و به ویژه همسر و فرزندانش، صمیمانه تسلیت می گوییم و در غم آن ها شريکيم.  

فداییان خلق یاد و خاطره این انسان بزرگوار، فروتن و شریف را ﮔﺮامی می دارند.

دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

١٠ ديماه ١٣٩٥ (٣٠ دسامبر ٢٠١٦)

افزودن نظر جدید