بولتن کارگری شمارۀ 167

در این شمارۀ بولتن کارگری

تحلیل هفته          : رفع تبعیض مزدی، مستلزم تلاش پیگیرانە همگانی است

از تجربە دیگران  : پژوهشی دراتحادیه های صنفی قبرس، تاریخچه جدایی ها  و چالش های مشترک آینده (بخش نهم)

دیگر کشورها      : تجمع کارگران فرانسه در برابر گروه صنعتی" وی- ور- ت

از جهان کار        : پنج تغییر در آیندۀ جهان کار(3)

تشکل ها             : بیانیه کانون صنفی معلمان استان تهران

اقتصاد ملی          : تعدیل ساختاری و ورشکستگی صندوق های باز نشستگی

 

بولتن کارگری شمارۀ 167 درقالب پی.دی.اف. PDF icon

افزودن نظر جدید