کار روزنامه ای شماره 72

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

سلام ، تظاهرات کارگران شرکت هپکو اراک امروز(چهارم بهمن 1395) در سطح شهر اراک ادامه پیداکرد. کارگران فاصله چند کیلومتری کارخانه تا مرکز شهر را با سردادن شعارهای مختلف طی کردند.بعضی از شعارها عبارت بودند از:
- عزا، عزاست امروز زندگی کارگر روی هواست امروز
- عزا، عزاست امروز زندگی کارگر رویه فناست امروز
- هپکو داره شکایت رهبر بکن حمایت
- عطاریان حیاکن توهپکو را رهاکن(منظور سرمایه دار خریدار هپکو است)
- زیر بار ستم نمی کنیم زندگی جان فدا می کنیم در ره آزادگی(یاد این شعار قبل از انقلاب بخیر)
کارگران پس از پیمودن چند خیابان به طرف منزل امام جمعه شهر رفته وبا شعار امام جمعه حمایت خواستار دیدار با وی شدند.(امام جمعه اراک دری نجف آبادی معروف است)
عکس العمل مردم عمدتا همدردی دلسوزانه بود تا حمایتگرانه. بعضی معتقدند این حرکات بی نتیجه است وکسی فریادرس نخواهد بود. بعضی دیگر همت وجسارت کارگران را می ستودند. گاهی غر ولندی شنیده می شد که"ما ازتظاهرات خیری ندیدیم اینها باعث میشن وضع بدتر بشه"دیگری پاسخ می داد که"اگه خودتم چند ماه حقوق نگرفته بودی باز هم از این حرف ها می زدی؟" دیگری می گوید"امروزه هرکی باید کلاه خودشو محکم بگیره که باد اونو نبره".در حقیقت نوعی ترس ،ناامیدی وناباوری در چهره مردم دیده می شود. در عین حال حرکت جمعی کارگران وشعارهای آنان گویی بعضی ها را از خواب سنگینی بیدار کرده است. اما همین ها نیزهنوز تردید دارند که آیا باید حمایت عملی داشته باشند یافقط باید طرفدارانه ناظر حرکات اعتراضی کارگران باشند.
امروز بر خلاف روزهای دیگر به جای نیروهای گارد ویژه، نیروی انتظامی تظاهر کنندگان را اسکورت می کرد. شاید به این دلیل که مقصد امروز دفتر امام جمعه است و وجهه حضرت ایشان نباید خدشه دار گردد. البته نیروهای امنیتی که در جای جای پیاده روها حضور دارند به کسانی که عکس می گیرند یا فیلمبرداری می کنند تذکر می دهند و گاهی دوربین آنها را کنترل می کنند. اما دوربین ها از لای پنجره های نیمه باز خانه ها ی مشرف به خیابان وقایع را ثبت خواهند کرد.
به امید حل مشکل کارکنان زحمتکش هپکو