حشرات و پوپولیسم آمریکائی

در خبرها آمدە است کە یک زیست شناس ایرانی ـ کانادایی گونە جدیدی از حشرات را بە نام دونالد ترامپ نامگذاری کردەاست. این حشرە کە گونەای از شاپرک است بە علت شکل ظاهری سر خود کە وضعیت چینش پولک های آن بە آرایش و رنگ موی ترامپ شباهت دارد، بە اسم ترامپ نامگذاری شدە است. جالب اینجاست کە محل زندگی این حشرە در منطقەای نزدیک بە مکزیک است، یعنی همان محلی کە رئیس جمهور جدید درنظر دارد دیوار مرزی میان کشور خود و مکزیک را در آن احداث کند.

معمولا این انسانها هستند کە برای نامگذاری خود از اسامی حیوانات، جانوران و گیاهان استفادە می کنند. اسامی ای از قبیل پروانە، آهو، لالە، پرستو و غیرە در زبان و فرهنگ فارسی می توانند نمونە باشند. این شیوە فرهنگ نامگذاری در همە فرهنگ های متفاوت انسانی یافت می شوند. در نروژ حتی از اسم خرس برای نامگذاری مردها استفادە می شود. اما این نامگذاری ها معمولا اتفاقی و بر حسب میل پدر و مادرها هستند، و اساسا شکل و شمایل بچەای کە متولد می شود تاثیری آنچنانی در انتخاب این نامها ندارد.

حال با پخش این خبر، وضعیت وارونە می شود و این اسامی انسانها هستند کە برای نامگذاری حشرات مورد استفادە قرار می گیرند. البتە ما قبلا هم شاهد چنین مواردی بودەایم، اما مواردی بسیار نادر.

آنچە در این مورد جدید می تواند جلب نظر کند، اتفاق تطابقی محل زندگی این حشرە با یکی از مهمترین برنامەهای سیاسی ترامپ است. اتفاقی کە در حد اعلا نادر است و شاید در طی هزاران سال یک بار روی می دهد.

پوپولیسم جدید آمریکائی تنها بەشهروندان متمایل بە ترامپ خلاصە نمی شود. گوئی مرض خارجی ستیزی بە حشرات هم سرایت کردەاست! 

بخش: 

افزودن نظر جدید

Plain text

  • برچسب‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را بدون فاصله وارد کنید.