بولتن کارگری شمارۀ 170

تحلیل هفته:         این گوی و میدان، ادعایتان را ثابت کنید!

از تجربە دیگران: پژوهشی دراتحادیه های صنفی قبرس، تاریخچه جدایی ها و چالش های مشترک آینده (بخش12)

دیگر کشورها:     درخواست جبهه چپ اسپانیا از پارلمان

16 هفته مرخصی برابر؛ برای کارگران زن و مرد

از جهان کار:       اقتصادی برای 99 درصد

تشکل ها:            انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران: خانواده ی آتش نشان ها جان  باخته، مادام العمر تامین و تکریم شوند


بولتن کارگری شمارۀ 170 در قالب پ.د.اف. PDF icon

افزودن نظر جدید