علیه حبس

روز  اول مارس 2017 حبس عبدالفتاح سلطانی ۲۰۰۰ روزه شد. به مناسبت این روز غمگین کمپینی برای آزادی او ستزمان یافته که با اقدام برای ایجاد یک "طوفان توییتری" از امشب (پنجشنبه 2 مارس) آغاز می گردد.

طوفان توییتری

#2000Days

 پنجشنبه ساعت ۸ شب به وقت تهران 

۱۷:۳۰ به وقت اروپای مرکزی 

۱۱:۳۰ به وقت شرق آمریکا»

متن پیشنهادی جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران به فارسی:

@Khamenei_fa @Rouhani_ir عبدالفتاح سلطانی را آزاد کنید.دفاع از حقوق_بشر جرم نیست #FreeSoltani #ForFreedom #2000Days

افزودن نظر جدید