در سوگ ویدا حاجبی، یکی از چهره های شاخص چپ ایران

زندگی پر فراز و نشیب ویدا حاجبی آئینه ای از سرگذشت نسل های بزرگی از فعالان چپ در کشور ما و جهان است. امروز ما دوست، رفیق و انسانی بزرگ را از دست داده ایم که در تمام عمر به ارزش های والای انسانی وفادار ماند، هرگز در مقابل دشواری ها و ناملایمات سر فرود نیاورد. با آرزوی عدالت و پاسداشت انسانیت زیست. از نقد هر آن چه با ارزش ها وباورهایش سازگار نبود، نهراسید. 
انسانی سخت کوش که در تمام عمر در تلاش آموختن بود. زبان نقدش تیز و گزنده بود، و وجودش سرشار از صفا و صمیمیت و صداقت. از آموختن لذت می برد. حضورش در زندگی دوستان و همراهانش همه جا محسوس بود. 
فقدان ویدا خسران بزرگی است برای جنبش آزادیخواهی و چپ کشورما و برای یاران پرشمار او.

منبع: 
عصر نو
بخش: 

افزودن نظر جدید