مسؤولیت دولتمردان جمهوری اسلامی مرکز توجه بین المللی

پاریس، نیویورک – جامعه بین المللی در رابطه با سرکوب شدید تظاهرات مسالمت آمیز مردم ایران که در اعتراض به انتخابات سؤال برانگیز ژوئن ۲۰۰۹ صورت گرفت، پیام مهمی را برای حکومت جمهوری اسلامی ارسال کرد. در این پیام، نقض مستمر حقوق بشر از سوی دولتمردان جمهوری اسلامی به شدت محکوم شده است. درحالی که سال هاست که این کشور موضوع قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل می باشد، لحن قطعنامه اخیر تندتر از گذشته بوده و در آن به طور صریح به نقض حقوق بشر و سرکوب گردهمایی های مسالمت آمیز معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اشاره شده است.

این قطعنامه به دنبال گزارش بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل صادر شد که در آن به سرکوب مدافعان حقوق بشر، اعضای اقلیت های مذهبی و قومی، و فعالان حقوق زن اشاره کرده بود. به علاوه، در این قطعنامه، نگرانی شدید جامعه بین المللی نسبت به محدودیت آزادی بیان، آزادی گردهمایی و سرکوب شدید معترضان به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری در ژوئن ۲۰۰۹ نیز ابراز شده است. در این قطعنامه همچنین صدور و اجرای بیش از حد حکم اعدام، به ویژه در مورد مجرمان نوجوان، مورد اعتراض قرار گرفته است.

در این قطعنامه تأکید بر آن شده که جامعه بین المللی براساس موازین حقوق بشر و آزادی های اساسی، اعتراض خود را به گوش دولتمردان جمهوری اسلامی برسانند و در این رابطه سکوت نکنند.

هیأت نمایندگی فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH) و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) با شرکت خانم شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، در راستای تصویب این قطعنامه طی دیدارها و گفتگوهایی که با هیأت های نمایندگی کشورها در سازمان ملل داشتند، وخامت روزافزون وضعیت حقوق بشر و آزادی های اساسی در ایران را یادآور شدند.

اطلاعات اولیه

به منظور کسب اطلاعات دقیق تر از وضعیت رقت بار حقوق بشر در ایران، لطفا به لینک زیر مراجعه کنید:

http://www.fidh.org/IMG/pdf/FIDH_Position_Paper_to_the_GA_-_64.pdf

افزودن نظر جدید