۱۶ آذر روز همبستگی با زندانیان دانشجو در ایران

در طی روزهای گذشته انجمن های ایرانی در بلژیک موفق شدند دست دوستی به هم داده و با همبستگی خود اتحادیه ای را برای فعالیت های مشترک تشکیل بدهند. برای نخستین بار اکثریت تشکل های ایرانی در بلژیک، ۱۶ آذر روز دانشجو را در بروکسل مشترکاً برگزار خواهند کرد.

اتحادیه انجمن های ایرانی از همه ایرانیان ساکن بلِژیک دعوت می کند برای گرامی داشت روز دانشجو در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در بروکسل در روز دوشنبه ۱۶ آذر (برابر با هفتم دسامبر) شرکت کنند و از این طریق صدای مشترک و متحد خود را نسبت به سرکوب خشونت آمیز فعالین دانشجویی و تشکل های دانشجویان در ایران، برای همبستگی با آنان، برای آزادی تمام زندانیان دانشجو و برچیده شدن کامل تمامی اعدام ها در ایران به گوش مردم جهان برسانند.

مکان: روبروی سفارت جمهوری اسلامی ایران در بروکسل

15, L’Avenue Franklin Roosevelt - 1050 Bruxelles

زمان: دوشنبه۷ دسامبر ۲۰۰۹ از ساعت ۱۶ تا ۱۷،۳۰

اتحادیه انجمن های ایرانی در بلژیک

انجمن های تشکیل دهنده اتحادیه:

انجمن بیان

انجمن رازی

انجمن فرهنگی پرسپولیس

جمعیت دفاع از جبهه جمهوری و دموکراسی درایران ـ بلژیک

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ـ بلژیک

کانون مدافعان حقوق بشر در ایران ـ بلژیک

فدراسیون اروپرس

ندای مادران ـ بلژیک

برای آگاهی بیشتر : unionong@gmail.com

افزودن نظر جدید