حرکت جديد فعالين سياسی داخل کشور

" بیانیه تحلیلی جمعی از اندیشمندان و فعالان سیاسی و دانشجوئی ایران" با امضای ۵۶۵ نفر با اسقبال گسترده نيروهای سياسی در خارج از کشور روبرو شده است. انتشار اين بيانيه را نبايد تنها يک موضع گيری ساده تلقی کرد و در رديف بيانيه ای قبلی بحساب آورد. انتشار بيانيه در شرايط کنونی و با مضامين مطروحه در آن، نشانگر تحولی است در ديدگاه فعالين سياسی داخل کشور نسبت به ساختار قدرت و راه برون از بن بست کنونی. گرچه بخشی از فعالين سياسی داخل کشور سالها است که به ضرورت تحول بنيادين در ساختار سياسی پی برده اند، ولی انتشار بيانيه که به امضای طيف وسيعی از نيروهای سياسی با گرايشهای گوناگون رسيده است، حرکت جديدی در داخل کشور است. حرکتی بيرون ازساختار قدرت و خارج از حوزه اصلاح طلبان حکومتی. حرکتی در ساخت جامعه و دربرگيرنده نيروهای جمهوريخواه سکولار و دمکرات.

ضرورت تحول بنيادين
حرکت فعالين سياسی در داخل کشور، برآمده از شرايط بعد از سپری شدن دوره جنبش اصلاحات است. جنبشی که از حمايت وسيعترين گروههای اجتماعی برخوردار گرديد. جنبش اصلاحات تجربه گرانباری برای اکثريت مردم کشور ما بود. آنها در طی هشت سال روند اصلاحات در درون جمهوری اسلامی را تجربه کردند، بر موانع ساختاری موجود در مقابل اصلاحات در اين نظام آگاهی يافتند و به محدوديتهای فکری ـ سياسی اصلاح طلبان حکومتی پی بردند و باين نتيجه رسيدند که ساختار سياسی مبتنی بر ولايت فقيه اصلاح پذير نيست.
اين انتظار وجود داشت که نيروهای سياسی در داخل کشور بعد از انتخابات دوره هفتم مجلس به تحليل شرايط جديد بپردازند و مشی سياسی متفاوت از گذشته اتخاذ کنند. اما اصلاح طلبان حکومتی از تجربه ارزشمند دوره اصلاحات بهره نگرفتند و بعد از انتخابات مجلس و رانده شدن از قدرت، باز هم گام در راه پيموده شده، گذاشتند. اصلاح طلبان نشان دادند که برای آنها منافع نظام در اولويت قرار دارد نه دمکراسی. آنها هم حمايت مردم را از دست دادند و هم از قدرت رانده شدند.
اما بخش بزرگی از فعالين سياسی داخل کشور از دوره اصلاحات آموختند و بر اصلاح ناپذيری جمهوری اسلامی وقوف يافتند. در بيانيه بدرستی گفته شده است: "تجربه هشت ساله پس از خرداد ١٣٧٦، نشان داده است که با این ترتیب اصلاحات مورد نظر مردم امکان پذیر نیست و در بهترین شرایط که مردم امکان اظهار نظر داشته باشند، و حتا با میلیونها رای رییس جمهوری را برگزینند و مجلس موافق او را نیز بر پای دارند، در نهایت رییس جمهور کشور به سطح یک "تدارکات چی" مراکز قدرت و نهادهای غیرانتخابی سقوط خواهد کرد." اين نوشته بر بی فرجامی اصلاحات در درون حکومت تاکيد دارد . 
فعالين سياسی با ارائه آمارها و فاکتها، وضعيت فاجعه بار جامعه ما را در عرصه های مختلف شمرده و باين دريافت رسيده اند که کشور ما از لحاظ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، یکی از سخت ترین دوره‌های بحرانی حیات تاریخی خود را می‌گذراند و امروز در اثر سیاست‌های تنش آفرین حکومت ایران با جهانیان، منافع ما ایرانیان در عرصه بین المللی از هر سو مورد خدشه قرار گرفته است. آنها باين واقعيت وقوف پيدا کرده اند که تداوم حيات جمهوری اسلامی به فجايع باز هم بيشتر خواهد انجاميد. لذا امضاکنندگان بيانيه اين حکم پايه ای و پراهميت را صادر کرده اند که حاکميت فعلی شايستگی و صلاحيت مديريت کشور را ندارد . در بيانيه آمده است: "ما بر این باوریم که حاکمیت انتصابی با ناتوانی در شناسایی و دفاع از منافع ملی و حیاتی کشور در برابر جهان خارج و عاجز ماندن از حل مسائل و مشکلات داخلی، شایستگی و صلاحیت مدیریت کشور را ندارد." آنها راه برون رفت از وضعيت فعلی را در گردن نهادن به رای مردم دانسته اند. در بيانيه اضافه شده است: "ما امضاء کنندگان، فرصت و راهکار حتمی و نهایی را گردن نهادن به رای و اراده ملی دانسته...."
اين جمبندی از دوره اصلاحات و وضعيت کنونی، گام مهم در تحولات سياسی کشور ما است. 

مشی سياسی مشترک فعالين سياسی داخل و خارج کشور
نيروهای جمهوريخواه دمکرات خارج از کشور مدتها است که راه برون رفت از بحرانهای اجتماعی را در ايجاد تحول بنيادين در ساختار سياسی کشور و گذر از جمهوری اسلامی به جمهوری دمکرات و سکولار ميدانند. اين موضوع را ميتوان در اسناد سازمانهای جمهوريخواه مشاهده کرد. در اسناد همايش برلين و اجلاس پاريس نيز بر اين مشی تاکيد شده است.
انتشار بيانيه و جمبندی امضاکنندگان آن که برتحول بنيادين در ساختار سياسی کشور پای ميفشارند، نشانگر آن است که نيروهای جمهوريخواه دمکرات و سکولار در داخل و خارج از کشور به مشی سياسی کمابيش واحدی رسيده و راه مشترکی را طی ميکنند.

انتشار بيانيه اقدامی است شجاعانه و درخور ستايش. اقدامی که ميتواند نويد بخش ائتلاف نيروهای جمهوریخواه سکولار و دمکرات داخل و خارج از کشور باشد. 

افزودن نظر جدید