كانون پناهندگان و وضعيت كنونى اقامت و پناهندگى ايرانيان در بلژيك

س- از پنجشنبه بيست وشش اكتبرساعت يك بعداز ظهر اكسيون روزانه كانون پناهندگان بعداز گذشت هفت ماه به پايان رسيد. لطفاً كمى درخصوص اين تصميم گيرى توضيح دهيد؟

ج- با سلام ودرود به شما و خوانندگان سايت كانون پناهندگان ايرانى در بلژيك، به عرض شما برسانم كه چنين تصميم گيرى از طريق رايزنى كانون با اعضاى كانون وهمچنين دوستداران و هواداران و نيز حاضرين در اكسيون گرفته شد. يعنى اينكه فعاليت اكسيون به شكل روزانه تا اطلاع ثانونى قطع مى شود و كانون نيروى خود را براى سازماندهى مجدد در آينده نزديك، آماده خواهد كرد.

س- دليل چنين تصميمى چه بوده است؟

ج- اگر راستش را بخواهيد ادامه اكسيون به شكل كنونى ديگر كشش براى ايرانيان و حتى خود اعضاى كانون نداشت. فعاليت هفت ماهه دائمى و متمركز زمان كمى نيست. در ضمن يكى از دلايل نگه داشتن اكسيون در آخرين محل تجمع اين بود كه ما نگرانى داشتيم كه با تعطيلى فعاليت اكسيون، جواب هاى اداره اتباع بيگانه براى دادن اقامت قانونى براى متحصنين و كلاً ايرانيان يك مرتبه قطع شود. لذا ترجيح داديم اكسيون را به هر ترتيبى كه است باز يك ماهى ادامه دهيم تا بلكه از طريق مذاكره اين جواب ها متوقف نشود. خوشبختانه هموطنان عزيز شاهد هستند كه جواب ها ى مثبت همچنان به ايرانيان داده مى شود.

س- تاكنون چه تعدادى از ايرانيان جواب مثبت براى درخواست اقامت قانونى دريافت كرده اند؟ 

ج- تا امروز بيست و هشتم دسامبر بيش از چهارصد پرونده ايرانى توانسته اند از اداره اتباع بيگانه جواب مثبت بگيرند و اين رقم قابل توجهى است.

س – آيا همه اين جواب هاى داده شده مختص ايرانيانى است كه دراكسيون كانون شركت داشته اند؟ 

ج- نه، در واقع اين افراد شامل سه بخش مى باشند آنهائى كه در اكسيون ما شركت داشتند و پيش وكيل كانون پرونده تشكيل دادند؛ دوم آنهائى هستند كه در اكسيون ما به دليل مشكلات شخصى نتوانسته اند شركت كنند اما پيش وكيل ما تقاضاى اقامت قانونى كردند و سومين گروه كسانى هستند كه پيش ما و وكيل ما نرفته اند و كلاً وكلاى خودشان را داشته اند. اما همه آنها در چارچوب توافقى كه در ماه دوم اكسيون كانون با رئيس اداره اتباع بيگانه انجام داد، توانستند آنها نيز از اين توافق انجام شده بهره مند شوند.
درحال حاضرتقريباً بيش از دويست پرونده متعلق به كسانى است كه در اكسيون كانون شركت كرده بودند. درحدود پنجاه الى نود پرونده افرادى هستند كه فقط پيش وكيل ما ثبت نام كردند ولى در اكسيون ما نبودند و رقمى در حدود صد و پنجاه پرونده اصلاً در اكسيون ما نه ثبت نام و نه شركت كردند. ولى از تلاش چند ماهه ايرانيانى كه در اكسيون كانون شركت داشتند بهره مند شدند.

س- منظورتان همان معيار سه سال براى خانواده هائى است كه بچه هايشان به دبستان مى رود و چهار سال براى مجرد ها و خانواده هائى است كه بچه مدرسه برو ندارند،است؟ 

ج- با سلام ودرود به شما و خوانندگان سايت كانون پناهندگان ايرانى در بلژيك، به عرض شما برسانم كه چنين تصميم گيرى از طريق رايزنى كانون با اعضاى كانون وهمچنين دوستداران و هواداران و نيز حاضرين در اكسيون گرفته شد. يعنى اينكه فعاليت اكسيون به شكل روزانه تا اطلاع ثانونى قطع مى شود و كانون نيروى خود را براى سازماندهى مجدد در آينده نز ج- نه منظورم فقط آنها نيست. شما خوب مى دانيد كه همين معيا رسه سال وچهار سال را ارگان هاى پناهندگى و مشخصاً اداره اتباع بيگانه رعايت نمى كرد و ضرورت داشت اعتراضات، تظاهرات، مذاكرات و حركت هايى توسط متقاضيان پناهندگى صورت بگيرد تا بلكه ارگان هاى بلژيكى مربوط به اقامت و پناهندگى كمى در نوع برخوردشان با متقاضيان تغييراتى ايجاد كنند. در ضمن همين معيار سه سال وچهار سال را هم وزيركشور و اداره اتباع بيگانه علاقمند به اجرايش نبودند. اما فشار ارگان هاى پناهندگى بلژيكى، خارجى و سازمان هاى ترقى خواه باعث گرديد كه وزارت كشور به اين معيار هرچه بيشتر گردن بگدارد. اما در اجرايش با تاخير و كندى عمل مى كرد. چنانكه متذكر شدم وجود اكسيون و فعاليت هاى مداوم و پايدار باعث گرديد كه دولت كمى در اين عرصه به كارش شتاب دهد. شروع اكسيون ايرانيان در كتابخانه كليساى اتربك، به اجراى اين معيار شتاب بيشترى بخشيد وتعدادى از ايرانيانى كه در چهارچوب معيار مذكور بودند توانستند اقامت خودرا بگيرند. اما موضوع قابل توجه اينست كه در قول و توافقى كه در ماه دوم با رئيس اداره اتباع بيگانه صورت گرفت ما موفق شديم خانواده هائى كه دوسال و نيم در چارچوب جريان پناهندگى بودند برايشان اقامت بگيريم و براى مجرد ها از سه سال و سه ماه تا سه سال ونيم اقامت گرفته شد البته تا قبل از تصويب رفرم در قوانين مهاجرت و پناهندگى در پارلمان و سناى بلژيك اين روند به خوبى پيش مى رفت و در حدود صد پرونده از آن توافق بهره مند شدند اما متاسفانه بعد از تصويب قانون در پارلمان و سناى بلژيك باز كندى و تاخير در دادن جواب ها بوجود آمد اما معيار دو سال ونيم تا سه سال براى خانواده ها كمابيش رعايت شد ولى براى مجرد ها از سه سال وهشت ماه تا چهارسال جواب هاى اقامت داده شد.

س- مى گويند از اين توافقى كه كانون در ماه دوم از آن بهره مند شد از ماه سپتامبر گذشته مليت هاى ديگر هم دارند بهره مند مى شوند آيا اين خبر صحت دارد؟

ج- بله صحت دارد از ماه سپتامبر خوشبختانه مليت هاى ديگر نيز از وضعيتى كه ما براى جواب اقامت قانونى براى متقاضيان ايرانى بوجود آورديم آنها نيز بهره مند شدند.

س – يكى از دلايل ديگرى كه باعث شده بود كه محل اكسيون حفظ شود وضعيت در حدود پنجاه الى شست نفر از ايرانيانى بود كه هيچ جاى براى زندگى نداشتند ومى بايست در خيابان ها يا خانه دوستان و آشنايانشان زندگى خود را ادامه دهند و اين بسيار غيرقابل قبول بود. آيا چنين موردى صحت داشته است؟ 

ج- بله اين صحت داشته است. نگاه كنيد ما دلايل مختلفى براى حفظ محل تحصن داشتيم يكى اين بود كه تعطيلى محل اكسيون شايد مى توانست در دادن جواب ها اخلال بوجود آورد. دليل ديگر اين بود كه ما با تعدادى از هم وطنان از هفت ماه پيش مشتركاً اكسيون را آغاز كرده بوديم و مى دانستيم كه اين دوستان به لحاظ حقوقى و اجتماعى در وضعيت غيرقانونى كامل به سرمى برند و ما نمى خواستيم كه آنها بعد از توقف اكسيون در خيابان ها به سربرند و همه تلاش ما اين بود كه در مذاكراتمان شرايطى را ايجاد كنيم كه آنها يك كارت نارنجى دريافت كنند (اقامت موقت براى پيش بردن پرونده )و بدين طريق از خوابيدن در خيابان ها راحت شوند. اين پيشنهاد را در ملاقاتى كه با رئيس اداره اتباع بيگانه داشتيم مطرح كرديم. ايشان با پيشنهاد كانون مخالفت كردند. ما سعى كرديم در اين زميته استدلال هاى خودمان را انجام دهيم. در آخرما خواستار اين شديم نسبت به اين پيشنهاد فكر كنند. چند روز بعد قرار شد كه آن پنجاه الى شست نفر خودشان را معرفى مجدد كنند و اينكه در تقاضاى جديد المانت يا دلايل جديد ارائه دهند. اداره اتباع بيگانه با توجه به نوع ارائه دلايل، تصميم گيرى خواهد كرد. كانون با برگزارى سه جلسه سعى كرد چگونگى ارائه دلايل را با توجه به قانون براى متقاضيانى كه مى خواستند خودشان را معرفى كنند،توضيح دهد. در ضمن قرار شد كه ما ليست خودمان را بصورت كتبى در اختيار ارگان مربوطه قرار دهيم و اين كار را هم انجام داديم. در همان هفته اول يكسرى از بچه ها برگه بيست و شش بيس دريافت كردند كه جواب منفى به تقاضا محسوب مى شود ولى پرونده باز مى ماند. ودر ضمن چند نفرى هم برگه سيزده كه ترك خاك از بلژيك است، دريافت كردند. ادامه معرفى اعضاى ليست كانون به اداره اتباع بيگانه مصادف شد به اكسيون بيست و سه نفرى ايرانيانى كه آكسيون كليساى مى نيم را پيش مى بردند. در همان روزاداره اتباع بيگانه برخورد تندى با ايرانيان متقاضى پناهندگى كه غالبا جز ليست كانون بودند، انجام داد و در يك روز چهارده نفر از بچه هاى كانون با برگه سيزده كه بسته شدن كامل پرونده شان محسوب مى شود، مواجه شدند. در آن روز اين تعداد چهارده نفر را ازمليت هاى ديگر متقاضى پناهندگى جدا كردند و در آخر به هر كدام اين جواب هاى منفى داده شد. در روزهاى بعد اين برخورد ادامه يافت. مسئولين كانون با مسئولين اداره اتباع بيگانه تماس گرفتند و نسبت به برخورد اداره مربوطه بشدت اعتراض كردند. آنها به ما گفتند كه ما زير توافق زده ايم و ديگربه ليست ما نخواهند پرداخت. دليل اين كار را پرسيديم و به ما جواب دادند كه اين چه كارى است كه در كليساى مى نيم كانون انجام داده است. ما توضيح داديم كه اين آكسيون توسط كانون سازماندهى نشده است و ما هيچ نقشى در انجام اين كار، نداشته ايم و كانون ما همچنان راه مذاكره و ديالوگ را مبناى فعاليت خود قرار داده است. از كسانى كه خودشان را مجددا معرفى كردند در حدود پنجاه نفر برگه بيست وشش بيس دريافت كردند. سى الى سى و پنج نفر برگه سيزده و هشت نفر جواب مثبت اول را دريافت نمودند. كانون بر اين ارزيابى است كه بايد همچنان مذاكره و گفتگو را براى هر چه وسيعتر كردن تعداد جواب هاى مثبت را ادامه دهد. در حال حاضر انجام آكسيون هاى تند به نفع ايرانيان تمام نمى شود. امكان جواب مثبت به اقامت و يا تقاضاى پناهندگى بايد با انجام فعاليت هاى حقوق بشرى و اينكه ايران كشور نا امنى است و نبايد ايرانيان را به ايران ديپورت كرد همراه شود. كانون به دور از جار و جنجال وظيفه خود مى داند كه بطور پيگير و همه جانبه مسئولين دولت، احزاب، نمايندگان پارلمان و مردم بلژيكى را در جريان وضعيت نا هنجار ديكتاتورى و نقض خش حقوق بشر در ايران قراردهد تا بلكه از طريق دادن اطلاعات، تحليل ها و اخبار و فعاليت ها در مورد وضعيت ايران هر چه بيشتر جواب هاى مثبت متقاضيان پناهندگى و اقامت قانونى افزايش يابد.

س- با تشكر از وقتى كه در اختيار سايت كانون قرار داديد.

ج- من هم از شما تشكر مى كنم و اميدوارم اين گفتگوها با مسئولين كانون براى ارائه گزارش و روشنگرى ادامه يابد.

منبع- سايت كانون پناهندگان ايرانى در بلژيك

www.friran.be

افزودن نظر جدید