نامه شورای تهران دفتر تحکيم وحدت به دکتر معين: از پذيرش حکم حکومتی امتناع ورزيد!

جناب آقاي دكتر مصطفي معين 
با سلام و ابلاغ تهيت؛ 
ملت ايران بيش از 100 سال است كه در پي استقرار نظامي دموكراتيك و عادلانه و تحقق حاكميت اراده مردم مي باشد و در اين راه سختيها و مصايب زيادي را متحمل شده است. و اكنون نيز پس از آنكه يك قرن از انقلاب دموكراتيك مشروطيت مي گذرد، متاسفانه هنوز حاكميتي مبتني بر خواست و اراده مردم و اصول حقوق بشر مطالبه اصلي مردم ايران است و ايرانيان چشم انتظار دريافت حق و احقاق تعيين سرنوشت و اعمال حاكميت ملي هستند. 
پس از انقلاب مردمي بهمن 57 كه مبارزه با استبداد و تحقق اراده ملي از اهداف آنها بود، متاسفانه شرايط انقلابي و ايدئولوژيك حاكم بر فضاي آن زمان و دوران جنگ 8 ساله؛ اين اهداف به فراموشي سپرده شد تا اينكه در دوم خرداد 76 مردم اميدوارانه به پاي صندوق راي رفتند تا خواسته هاي دموكراتيك سياسي، اجتماعي و اقتصادي خود را در قالبي آرام و مسالمت آميز به گوش حاكميت برسانند. و با انتخابات آقاي خاتمي حاكميت را به تمكين آراء و نظرات خود وادارند. اما لجاجت ديريابي اقتدار گرايان و سنگ اندازي بخش انتصابي حاکميت، و از سوي ديگر ناتواني برخي از اصلاح طلبان و غير شفاف بودن و ناصادق بودن ايشان با مردم و گرفتار مصلحت سنجي هاي نامعلوم شدن اصلاح طلبان، ادامه مسير اصلاح از درون حاكميت به نحو جدي مورد خدشه قرار گرفت. و جنابعالي نيز در مقام وزير علوم دولت اصلاحات نيز به دلايل همين سنگ اندازي ها و ناملايمات بود كه نتوانستيد حتي اصلاح علمي ساختار وزارت علوم و دانشگاههاي كشور را پيش ببريد و در نهايت به علت فشار بر دانشجويان و دانشگاهها و نااميدي از پيشبرد اهدافتان استعفا داديد. 
در اين شرايط ورود شما به عرصه رقابت در انتخابات نهم رياست جمهوري، تعجب دانشجويان و انتقاد آن را در پي داشت. قطعاً باحضور در دانشگاهها از نقد جامعه دانشجويي كشور آگاه شده ايد و نگراني ها و دلمشغولي هاي دانشجويان را دريافته ايد. دانشجويان حق داشتند كه نسبت به تحقق اهدافتان در جايگاه رياست جمهوري با ديده ترديد بنگرند و ساختار حقوقي قدرت را مانع اصلي تحقق اراده ملي و حاكميت دموكراتيك بدانند. و انتخابات را غيرآزاد و محصول آن را غير موثر در سرنوشت مردم و كشور ارزيابي كنند. از طرفي حضرتعالي صادقانه بر برنامه هاي اصلاحي خود پافشاري مي كرديد. 
اما اكنون ترديدهاي دانشجويان به يقين بدل گشته كه ساختار حقوقي قدرت نه تنا مانع اصلي انتخابات آزاد و دموکراتيک و موثر است، بلكه حتي امكان انجام برنامه ها و شعارهاي اعلام شده شما را ندارد و پيش از حضور شما در جايگاه احتمالي رياست جمهوري، مانع ورود جنابعالي به عرصه رقابت انتخابات شده است. و با رد صلاحيت شما، امكان رقابت و قرارگرفتن در معرض آراي مردم را از شما سلب کرده است. 
جناب آقاي دكتر معين؛
درسخنراني هاي متعدد خود بيان كرده ايد، حكم حكومتي و ولايي را نمي پذيرد و در نامه مورخ دوم خرداد به ملت ايران نيز تاكيد كرده ايد كه« انتظار دخالت و تجديد نظر خارج از موازين قانوني و حقوق شهروندي براي خود و ساير نامزدهايي که به طور غير قانوني رد رد صلاحيت شده اند، نداشته و نداريد و در پي آن نبوده و نخواهيد بود و به آن تن نخواهيد داد». اما متاسفانه زمزمه هاي از طرف دوستان و ياران نزديكتان به گوش مي رسد كه از حكم حكومتي و ولايي جهت تأييد صلاحيت شما استقبال كرده اند و از آن ناپسند تر به دنبال قانوني جلوه دادن حكم حكومتي هسنتد. 
جناب آقاي دكتر معين، بدانيد كه پذيرش حكم حكومتي و ولايي در ابتداي ورود شما در عرصه رقابت رياست جمهوري به منزله تأييد تمام احكام حكومتي گذشته در نقض حقوق شهروندي و تحديد آزادي هاي مدني و اجتماعي و زير پا گذاشتن حتي قوانين جاري كشور است. 
از طرفي بعد از اين نيز در مقابل حكم حكومتي و ولايي كه حقوق مردم در آن زير پا گذاشته شود نيز، ياراي مخالفت نخواهيد داشت، چرا كه ورودتان به اين عرصه را مديون حكمي حكومتي مي دانيد و مي دانند. 
بنابراين توصيه دانشجويان عضو شوراي تهران دفتر تحكيم وحدت به استاد خود اين است كه از پذيرش حكم حكومتي و ولايي امتناع ورزيد و خداي ناكرده اصول دموكراتيك را فداي مصالح حزبي و شخصي نفرماييد. نگذاريد با پذيرش حکم حکومتي و ولايي، صداقتي که مردم و دانشجويان در شما سراغ دارند خدشه دار شود و همانگونه كه در نامه خود تاكيد كرده ايد؛ «با عدم شركت در انتخابات، از جايگاه جامعه مدني در تداوم حضور در عرصه هاي دفاع از حقوق مردم، اعتلاي كشور و سربلندي اسلام و سازماندهي همه تلاشها براي پيشبرد اصلاحات و تشكيل جبهه اي خواهان دموكراسي، عدالت، حقوق بشر و آرمان هاي آزادي خواهانه مردم مصمم بمانيد. و اکنون که در جايگاهي قرار گرفته ايد که مي توانيد با فراخوان نيروهاي ملي دموکراسي خواه و تحول طلب به بسيج نيروهاي اجتماعي و سياسي بپردازيد، با تصميم صحيح و با استفاده از فرصت به وجود آمده، گامي مهم وموثر در دموکراسي برداريد.

با آرزوي توفيق براي حضرت عالي
شوراي تهران دفتر تحكيم وحدت 
انجمن هاي اسلامي دانشجويان دانشگاههاي:
اميرکبير، الزهرا، شريف، تربيت معلم تهران، علامه طباطبايي، شهيد بهشتي، امور اقتصادي ودارايي، تربيت مدرس، شهيد عباسپور، علوم پزشکي ايران، شهيد رجايي، خواجه نصير، علم و صنعت ايران 

بخش: 

افزودن نظر جدید