آقای احمدی نژاد رئیس جمهوربرگزیده امت یا ملت؟

جامعه ایران همواره مابین امت وملت در کشمکش بسر برده است. اما این کشمکش در انقلاب اسلامی ارتجاعی 1357 خورشیدی بالاخره با پیروزی واستیلای حکومت اسلامی به رهبری خمینی بطور موقت با برتری امت پایان پذیرفته شد. از آنجائی که جامعه ایرانی دوهویت دوگانه را دارا میباشد؛ تضادی بی انتها را با خود حمل می کند. در یک کلام ساده جامعه ایرانی ((جمع اضداد است )) بی آنکه قرائتی روشن ازهر یک ارائه داده باشد. مادامیکه هویت دوگانه جامعه ایرانی پایان نیابد؛ رشد دمکراسی و ورود به جامعه مدنی اتفاق نخواهد افتاد. در دوران حکومت پهلوی این هردو بخش جامعه با استبداد سیاسی حاکم در کنار هم اما در تضاد یک دیگر زیر یک سقف ملت گرد آمده بودند. اگر شاه خود را راهبر ابدی ملت میدانست؛ ولی هیچگاه به آن ملت فرضی امکان عرض اندام نمی داد. شاه حتا بیماری خود را با ملت خویش در میان نگذاشت. چه بسا اگر بیماری و مرگ زود هنگام خویش را با ملت در محیطی عاطفی در میان می گذاشت؛ آن فتنه گریهای ارتجاعی به رهبری خمینی در انقلاب اسلامی 1357 خورشیدی به وقوع نمی پیوست؛ چرا که نفرت از شاه در دم مرگ در میان ملت کاسته می شد. اما بیماری خمینی به سرعت به اطلاع امت همیشه درصحنه رسانده شد و باعث دوام وقوام حکومت او شد. حکومت امت کنونی بناچار برای دوام وادامه حکومت خویش به بخش امت جامعه امکان نقش آفرینی داده است. برای مثال؟ رفتن به ساحل دریای زیبای مازندران وشنای زنان ومردان ازجانب بخش امتی جامعه غیر ممکن و حرام است، اما از جانب بخش ملت قابل قبول و مدنی میباشد. از قبل انقلاب اسلامی تمام امتی های جامعه در کمین نشسته بودند تا روز ی که مانع بزرگی بنام حکومت اسلامی در برابربخش ملت جامعه ایجاد نمایند. آنها به این آرزو در انقلاب اسلامی دست یافتند و ملت را مجبور به عقب نشینی نمودند. اینک آقای احمدی نژاد نماینده بخش امتی جامعه ایرانی است که توانسته به قدرت برسد. شگفتی در این جا است که همگان فکر می کردند که آتشفشان اسلامیت انقلاب 57 فروکش کرده است . اما ناگهان از همان آتشفشان خاموش؛ دوباره شعله های خانمان سوز دامنگیر جامعه شده است. شرایط پیدایش نوین امت گرائی را پی میگیریم !!
1- اگربخشی از روحانیت به سراغ مال و منال رفتند؛ اما بخش دیگر بطور موذیانه خود را درکنار امت نگاه داشتند و خود را غم خوار امت نشان میدادند. تاریخ دخالت روحانیت در امور حاد سیاسی کشور را می توان از دوره تحریم تنباکو به رهبری روحانی معروف ساکن نجف به نام میرزای شیرازی ثبت کرد.
2- حرکتهای حساب شده روحانیت در 325 شهر ایران در نماز جمعه ها و در دیگر امکانات تبلیغی پیگیری می شد؛ تا خود را یار و یاور مردم بی بضاعت نشان دهند. روحانیون همواره حکومت عدل علی را به رخ حکومت اصلاح طلبان می کشیدند و خواستار احقاق امت میشدند. از آنجائی که حکومت عدل علی همچون مدینه فاضله ضعفا ومستمندان میباشد؛ همواره امت به انتظار رسیدن به آن را طلب می کنند.
3- در جریان حکومت هشت ساله اصلاح طلبان حتا خانواده شهدارا هم فراموش شده به حساب می آوردند. فقر مالی بیکران دامان خانواده های شهید را هم گرفته بود .بخش جدید مرفه به ریش خانواده شهدا می خندید و به آنها نیشخند می زد!!
4- در سالهای گذشته فقر به سرعت سرسام آوری رشد نموده است. پدیده ائی بنام کارتن خواب در جامعه قد علم کرده است. اول بار این شهرداری بود که در زمستانهای سرد به سراغ کارتن خوابها رفت . شهردار جوان آقای احمدی نژاد در همانجا در اولین اقدامات عام المنفعه؛، محبوبیت های پوپولیستی خود را به محک آزمایش گذاشت!! 
5- در عرصه ناهنجاریهای اجتماعی، فحشا، دزدی، قتل، ایدز، فرار جوانان از خانواده، اعتیاد، عدم امنیت، کلاه بردای، رشوه خواری، همه اینها در جامعه رشد کرده است. فقط نیروهای سیاسی مخالف رژیم نبودند که به این نارسائیها انتقاد میکردند !! بلکه از درون خود رژیم هم بودند که به این مسائل انتقاد تندی داشتند. امت صدای آنها را بهتر می شنید ومی پذیرفت تا اینکه به ندای اپوزيسیون خارج کشور که بیشتر شبیه حلوای نسیه نزد مردم می مانست!! 
6- سازمان بسیج توده ای و سپا ه پاسداران که یک تشکیلات ميلیونی را دارا می باشد؛ برخاسته از درون امت شیفته حکومت اسلامی می باشد که غالبا از طبقات محروم جامعه ریشه میگیرند!! 
7- قبل از انتخابات، اصلاح طلبان با افتخار اعلام نمودند؛ و مکرر به جامعه سیاسی داخل و خارج کشور یاد آور میشدند که جامعه دیگر به دوران سرکوب دهه شصت برگشت نخواهد کرد!!. اما با مسلم شدن پیروزی عنقریب محمود احمدی نژاد؛ به مردم اعلام خطر کردند و از دوران فاشیست پیش روی خبر دادند. این بدان معناست که جامعه ما درعرض یک هفته قابلیت انتقال به دوره فاشیست را دارا می باشد!!!
8- به نظر نگارنده قهرمان صوری آقای شهردار تهران همانا، هوگوچاورز ونزوئلا می تواند باشد که البته با چاشنی اسلامی و بلند پروازیهای کشور گشائی اسلامی عصر خلفای راشدین همراه است!!
9- تحریم کنندگان انتخابات ریاست جمهوری با معدل بیست ملیونی جمعیت ایران در پراکندگی وبی برنامگی وبدون رهبری واحد به سر می برند که هرچه زودتر باید به این بی سامانی پایان داده شود و گرنه این نیروی عظیم به جای ارتقا در درون بخش بی تفاوت جامعه مضمحل خواهد شد!! البته این بی تفاوتی در جریان اعتصاب غذای دکتر زرافشان و آقای اکبر گنجی به عینیت مشاهده شد؟؟ 
10- بنا براظهارات تحلیل گران رژیم؛ موفقیت ریاست جمهوری احمدی نژاد آخرین شانس این حکومت می باشد و از طرف دیگر این آخرین شانس نیروهای مخالف حکومت اسلامی برای سازماندهی دمکراسی میباشد. در غیر این صورت بنا بر گفته وزیر امور خارجه امریکا، روند جنبش دمکراسی در ایران رو به عقب است؛ شاید از نظر او پروژه خاورمیانه بزرگ دادرسی برای ملت ایران را به کار خواهد انداخت. قبل ازآن فاجعه ملی بهتر است همه(( دوراندیشهای)) جامعه با یک دیگر دیالوگ لازم را بیابند و به یک راه چاره ساز دست پیداکنند!! .به اصلاح طلبان راسخ و صادق اما شکست خورده هم باید متذکر شد اگر امامزاده هاشم گردنه جاده هراز شمال ایران؛ شاید معجزه ای از خود نشان داده است؛ اما از امامزاده هاشمی رفسنجانی هیچ معجزه ای بر نخواهد خواست، بهتر آنکه عزم دیگر با همراهان د گر سودا کرد. به امید آنروز.

بخش: 

افزودن نظر جدید