مروری بر رويدادهای اخير مرتبط با تاسيسات اتمی جمهوری اسلامي

اشپيگل و سپس خبرگزاری "دی پی ای" در آلمان با نوشته ای از "آدو اولاف کوته" طی مقالاتی موضوع حمله يا درست تر بگوئيم پيشگوئی احتمال حمله به تاسيسات هسته ای جمهوری اسلامی را در صدر اخبار و صفحات اول نشريات و خبرگزاری های دو هفته گذشته قرار دادند.
پيشگوئی چنين است که: در سال ٢٠٠۶ ميلادی آمريکا با همکاری اسرائيل، تاسيسات اتمی جمهوری اسلامی را بمباران خواهند کرد.
تحليلگر آلمانی "اولاف کوته" بدون ذکر منابع خود، تنها به "حلقه های امنيتي" غرب اشاره ميکند و سفر "پورتر گاس" رئيس سازمان اطلاعات آمريکا به آنکارا را دليل مدعای خود می آورد. طبق نوشته او طرف آمريکائی در ديداری با نخست وزير ترکيه "طيب اردوغان" موضوع حمله را در ميان گذاشته و خواهان همکاريهای بيشتری در زمينه اطلاعاتی مابين دو کشورميشود و در عوض به او قول ميدهد که چندين ساعت قبل از وقوع حمله آنکارا را در جريان بگذارد و همزمان در مقابل حمله هوائی ترکيه به اردوگاه های "پ کا کا" در خاک ايران اعتراضی نکند. در ادامه خبر، گويا آمريکا در اين زمينه با دولت های عربستان، عمان، اردن و پاکستان نيز گفتگوهائی صورت داده است.
گر چه هيچکدام از طرف های غربی امکان استفاده از زور و راه حل نظامی را برای هميشه رد نميکنند، ولی کماکان آنرا آخرين گزينه ميدانند.
اتکای جمهوری اسلامی تا کنون به استفاده از چين و شوروی در مقابل آمريکا بوده است، اما به نظر ميرسد که ديپلماسی آمريکا و مناسبات آنها با چين و روسيه در اين مورد کارسازتر بوده است.
ولاديمير پوتين روز دوشنبه ١٦ ژانويه در گفتگوئی با خبرنگاران همراه با آنجلا مرکل صدر اعظم آلمان که در روسيه به سر ميبرد قول همکاری با آمريکا و اتحاديه اروپا را داد. يافتن راههائی برای مقابله با برنامه اتمی جمهوری اسلامی از مهم ترين بخش های مذاکرات رهبران دو کشور پس از اينکه حکومت ايران فعاليت های خودرا از سر گرفت، بود. پوتين اظهار داشت: "مواضع روسيه، آلمان، اتحاديه اروپا و آمريکا در اين رابطه بسيار نزديک به هم است و روسيه به همکاری خود در اين زمينه با اتحاديه اروپا ادامه خواهد داد."
ديپلماتهای روسی روز دوشنبه ٢۶ دی ماه با نمايندگان آمريکا، انگليس، فرانسه، چين و اتحاديه اروپا نيز در لندن برای تعيين راه های برخورد با جمهوری اسلمی و زمان ارجاع پرونده هسته ای آن به شورای امنيت سازمان ملل باهم ديگر به رايزنی پرداختند. جک استرا در آنجا اعلام کرد که ايران نتوانسته است وظايف خود را در قبال جامعه جهانی انجام دهد. روسيه و چين به علت روابط خود با ايران تا کنون مانع بردن موضوع ايران به شورای امنيت سازمان ملل بوده اند. روسيه با پر کردن جای خالی آمريکا و فرانسه در زمينه همکاريهای هسته ای طبق يک قرارداد يک ميليارد دلاری برای راه اندازی نيروگاه بوشهر از سال ١۹۹۵ به همکاری های هسته ای پرداخته است. پوتين امروز گفت که پيشنهاد روسيه برای غنی سازی اورانيوم در خاک روسيه هنوز به قوت خود باقی است و ايران نيز گفته است که فعلا آنرا کاملا منتفی نميداند.
ايران از ماه سپتامبر گذشته که اعلام کرد توقف غنی سازی را که با اتحاديه اروپا روی آن توافق کرده بود محترم نميشمارد، کماکان زير فشار رجوع به شورای امنيت سازمان ملل قرار دارد.
چين روز جمعه گذشته اخطار کرده بود که بردن موضوع ايران به شورای امنيت ممکن است زيانی بيشتر از سودش داشته باشد و همکاری های ايران را با بازرسان سازمان ملل متوقف کند. چين سومين خريدار بزرگ نفت از ايران است و همراه با چهار عضو ديگر ميتواند قرار های مربوط به تحريمهای احتمالی شورای امنيت بر عليه ايران را وتو کند.
نماينده چين در سازمان ملل در گفتگوئی با خبرنگران درنيويورک گفت که " بردن ايران به شورای امنيت موضوع را پيچيده تر ميکند و ممکن است طرفين دعوا را در مواضع خود مصر تر گرداند." پوتين نيز در اين زمينه معتقد است که برای پرهيز از اتخاذ مواضعی سر سختانه بايد با احتياط رفتار شود. امروز عربستان سعودی نيز يکی از علل بحران اخير را عدم برخورد غرب به موضوع سلاح های اتمی اسرائيل دانست و گفت تا زمانی که برخورد ها بدين گونه است ايران ميتواند در بحث به اعمال خودش حقانيت ببخشد.
جلسه روز دوشنبه (١۶ ژانويه) ديپلمات ها در لندن برای توافق برسر زمان تشکيل جلسه سازمان انرژی اتمی که بازوی اجرائی سازمان ملل است تشکيل شده بود. خبرگزاری جمهوری اسلامی نيز از قول آصفی گزارش کرد که ايران واهمه ای از رفتن موضوع به شورای امنيت سازمان ملل ندارد. تا جائی که اين موضوع به آمريکا مربوط ميشود، ادامه ديپلماسی کنونی و سعی به بردن موضوع به شورای امنيت تا قبل از انتخابات ماه نوامبر آينده در آمريکا مطرح است و هر چند از احتمال استفاده از زور همواره صحبت می شود، ولی پيش بينی اشپيگل در مورد حملات به تاسيسات هسته ای رژيم، در بهار ٨٥ کلا بی پايه به نظر می رسد.

بخش: 

افزودن نظر جدید