در آستانه شانزدهم آذر روز دانشجو

برگزاری دادگاه دانشجویان زندانی دانشگاه شیراز

با ارجاع پرونده 4 تن از این افراد به شعبه 14 دادسرای دادگاه انقلاب , صدور حکم نهایی در مورد بازداشت شدگان به 18 آذر ماه موکول شد. این دانشجویان تا صدور حکم نهایی باید در زندان عادل آباد شیراز در بازداشت بمانند و تا صدور حکم ممنوع الملاقات هستند.

پیشتر دادستان شیراز اعلام کرده بود این دانشجویان تا بعد از 16 آذر بازداشت خواهند بود.

بنایی , جلالی , سعید رضایی , زاهدی , ظهوریان , عارف , پورفتحی , طاهری , صفرپور , پورسلطان از جمله دانشجویانی هستند که در زندان عادل آباد بازداشت هستند. به همراه این دانشجویان دکتر مسیح الله حقیقت جو نیز در زندان به سر می برد. دکتر حقیقت جو که دو دکترای تغذیه و گیاه پزشکی از آلمان دارد متهم شده است که در روز 13 آبان ماه با نصب 30 متر پارچه سبز روی دیوار استانداری فارس اقدام به سخنرانی علیه نظام نموده است.

علی صالح پور , کاظم رضایی , یحیی طاووسی , ندا اسکندری , خدیجه قهرمانی , نظری , شیروانی , باقری ازدیگر دانشجویان دانشگاه شیراز نیز در زندان اطلاعات شیراز (پلاک 100) به سر میبرند. ازوضعیت این دانشجویان اطلاع دقیقی در دست نیست.

افزودن نظر جدید